Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
echo "";

Архив

28.11.2022
Гэдэргээ12345Саашаа
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ
Дамжуулганууд
Сэдэб: Табан хушуу мал тухай. Айлшан: ажалай ветеран Лхасаранов Аюша Жадамбаевич. Хүтэлэгшэ: Эржин Соборова. Үбэр-Байгал
30.11.2022
Дамжуулганууд
Хэжэнгын аймагай засаг дарга Лхасаранов Геннадий Зундуевич
29.06.2022
Дамжуулганууд
... колледж.Айлчад: Буряад Уласы багшын колледжын захирал Нимбуева Светлана Цыдыповна, "Буряад хэл, үндэсэн соёлы" салбариин декан Лхасаранова Баирма Бастуевна, "Буряад хэл, үндэсэн соёлы" салбариин оюутан Тарбаева Саяна Ринчиновна хүмүүжүүлэх асуудалаар эрхилсэн ...
15.06.2022
Дамжуулганууд
Гар утаһаар Хэжэнгын аймагай засаг дарга Лхасаранов Геннадий Зундуевич. Хэжэнгэ (Кижингинский)
29.04.2022
Дамжуулганууд
Лхасаранов Батор Бастуевич: биологиин эрдэмэй кандидат Лхасаранов Булат Бастуевич. Хэжэнгэ (Кижингинский)
08.10.2021
Дамжуулганууд
Июниин 22-то үглөөнэй 4 сагта Эсэгын дайн эхилээ. Энэ үдэр гашуудал, гээлтын болон гэрэлтэ дурасхаалай үдэртэ зорюулагдана. Айлшад: Тогмитов Лхасаран ЦыденовичБаяндуева Лариса Цыденовна хоёрой абынгаа дайшалхы зам тухай, Хаяа нютагай Биликова Цыпылма Бадмажаповнатай хүндэ ...
22.06.2021
Дамжуулганууд
Гар утаһаар. Хэжэнгын аймагай засаг дарга Лхасаранов Геннадий Зундуевичтай мүнөө үеын аймагай байдал тухай хөөрөөн. Хэжэнгэ (Кижингинский)
05.05.2021
Дамжуулганууд
СССР-эй арадай артист Лхасаран Лодонович Линховоиной нэрэмжэтэ дуушадай Уласхоорондын 13-хи конкурсын түүхэ болон дүнгүүдтэй жюриин түрүүлэгшэ , Ородой Холбоото ...
11.12.2020
Дамжуулганууд
... Сэхэ дамжуулгаЭрдэмтэн Һасаранай Булад, Улаан-Үдын 63-дахи һургуулиин 5-дахи ангиин һурагша Намсарай Эрдынеев Лхасаранов Булад Бастуевич Мухаршэбэр (Мухоршибирский)
10.10.2020
Дамжуулганууд
ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Гар утаһаар Хэжэнгын аймагай гулваа Лхасаранов Геннадий Зундуевичтай мүнөө үеын байдал тухай хөөрөөн. Хэжэнгэ (Кижингинский)
10.05.2020