Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хяагта, Ивалга (сэлэнгын буряад)

18.02.2020

Февралиин 18 – Хяагта, Ивалга (сэлэнгын буряад)

06.00  Үглөөны мэндэшэлгэ 
БУДДЫН ШАЖАНЫ САГ:
Этигэл хамбын зальбарал Доншуур маани.
Оролто үгэ, тайлбари – ХXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев 
06:56  Буряад Уласы түрын дуулал  «Буряад орон» 
үг. Д.Жалсараевай,   хүгж.А.Андреевэй 
07.00   Ƴглөөнэй мэндэшэлгэ   
07.00   СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   
07.11 Соносхол, зарлал   
07.20 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов -
Этигэл хамбын наадамы аварга
07.26 Хяагтын аймагы Сүлдэ дуу  «Урин дулаахан Хяагтын аймаг» үг. Г.Чимитовы, хүгж. А.Андреевы  Виктор Лубсанов дуулана 
07.31 Хүгжэм   
07.45 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
07.46 Хүгжэм   
07.51 ЛАВАЙН ЭГШИГ РАДИО. Ламын гэгээны түүх
07.56 Хүгжэм   
08.10 САГАЙ ЭРЬЕСЭ-КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. Дабталга. Дамжуулгын айлчан: Габьята нютагы хүнүүд тухай Цыден-Дамба Гырылович Раднаев
08.45 Хүгжэм   
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   
09.10  Соносхол, зарлал  
09.20 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов -
Этигэл хамбын наадамы аварга
09.26 Хүгжэм 
09.29 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
09.30 Хүгжэм   
09.39 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
09.48 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ “Эхэ хэлэн – манай баялиг” гэсэн
17 наадамы БГТРК дээр сэхэ дамжуулгын дабталга.
11.39 Хүгжэм   
11.42 ТҮРЭЛ ХИЗААР. Бимба Юмовы байгалиин хэшээлнүүд
11.55 Хүгжэм   
12.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  . 
12.12 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал   
12.14  Соносхол, зарлал   
12.22 Хүгжэм
12.42 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
12.43 Хүгжэм
13.00 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
13.06 Хүгжэм
13.30 НОМЫН ХҮРДЭ - КОЛЕСО УЧЕНИЯ. Сэхэ дамжуулга
Батомункуев Борис Сынгеевич, Цоктоев Валерий Буда-Цыренович “Балдан-Брэвайн” дацаны барилга тухай.
14.10 Хүгжэм
14.31 ЛАВАЙН ЭГШИГ РАДИО. Шинжээны бичиг
14.34 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. 
15.12 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал   
15.14 Соносхол, зарлал   
15.23 Хүгжэм
15.40 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
15.41 Хүгжэм
15.55 ЛАВАЙН ЭГШИГ. РАДИО Поогон түлхи
15.58 Хүгжэм 
16.10 ҮЛЗЫ УТАС. СОЁЛ, УРАЛИГ. Сэхэ дамжуулга
Ивалгын аймагы Аюров Василий Доржиевич
“Мои земляки” гэсэн ном тухайгаа.
16.45 Хүгжэм 
17.00  АСУУДАЛ – ХАРЮУ. Шууд викторина  
17.50 Хүгжэм 
18.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
18.12 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал.   
18.14 Соносхол, зарлал   
18.23 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
18.24 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
18.30 Хүгжэм
18.48 ТҮРЭЛ ХИЗААР. Бимба Юмовы байгалиин хэшээлнүүд
19.01 Хүгжэм
19.20  ДУУН ДАЛАЙ – ОКЕАН ПЕСЕН. Дабталга
Хяагтын аймагы Ехэ Нюга нютагы, Дуучан – Арюухан Будаева
Монгол Уласын“Алтан Ураг” хамталигы дуунуудтынь танилсуулга
19.56 Хүгжэм
20.17 ЛАВАЙН ЭГШИГ РАДИО. Ламын гэгээны түүх
20.21 Хүгжэм
20.41 ТУЛГЫН ГАЛАЙ ХӨӨРӨӨН. Хүүгэды дамжуулга Заан охитон хоёр
20.43 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   
21.13 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал.   
21.15 Соносхол, зарлал   
21.24 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
21.25 Хүгжэм
21.40 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
21.46 Монгол дуунууд  
22.12 НОМЫН ХҮРДЭ - КОЛЕСО УЧЕНИЯ. Дабталга
Батомункуев Борис Сынгеевич, Цоктоев Валерий Буда-Цыренович “Балдан-Брэвайн” дацаны барилга тухай.
22.52  Хүгжэм   
23.08 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.   
Эрдэни-Хайбзан Галшиевы «Бэлигүүн толи» чухала хэрэгтэй сургаалнууд
23.40  БАДМА СЭСЭГ. «Алтан Гэрэл» Буддын шажаны дээжэ судар.
«Даша Чойнхорлин» Заяа Хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай
Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана. 
23:58  Үдэшэлгэ   
00:00  Хүгжэм  Оршон үеын дуунууд 

Үдэрэй сурбалжалагша: Тумэн Гындунов, Лариса Абашеева

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM