Сонин мэдээ
Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
echo "";

Сонин мэдээ

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ
Сонин мэдээ
Декабриин 1 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад). Отошо хурал Декабриин 2 – Баргажан (баргажан буряад) Декабриин 3 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад) Декабриин 4 – Захаамин (хонгоодор буряад) Декабриин 5 – Эрхүү (эхирэд-булагад) Декабриин 6 – Ивалга (сэлэнгын буряад) Декабриин 7 – Аха (хонгоодор буряад) Декабриин 8 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад). Ламчиг Нинбо Декабриин 9 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад) Декабриин 10 – Хурамхаан (баргажан...
30.11.2022
Дамжуулганууд
Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай ургамал таряаланай таһагай даргын орлогшо Бато Аюшеевич Шобоев 2022 оной таряа хуряалгын дүнгүүдтэй танилсуулна.
29.11.2022
Дамжуулганууд
... хоорондохи гоо сэбэрхэн басагадай болон талаан бэлигтэйшуулэй дунда эмхидхэhэн тэмсээн тухай дамжуулга.Айлшан: "Азия Сибирь - 2022" тэмсээнэй 1-хи Вице-мисс гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, “Гулувун» гэһэн эвенк залуушуулай ансамблиин гол гэшүүн Ахын аймаи Готовын ...
22.11.2022
Дамжуулганууд
Ород уласай 2022 оной Эрхим багша шагналда хүртэһэн тухай зугаа.Айлшан: Барханай дунда һургуулиин эхин ангиин багша Светлана Иннокентьевна Аюшиева....
12.10.2022
Сонин мэдээ
02.10.2022
Дамжуулганууд
Буряад Уласай эрхим һурагша - 2022" Сарюна Дондоковатай хөөрэлдөөн.
01.05.2022
Дамжуулганууд
Сэлэнгын аймагы Ноехон нютаг тоонтоты, Буряады мэдээжэ дуучан Дарима Цырендондопова "Краса ВДВ - 2022" гэсэн тэмцээндэ оролцосон тухай. Сэлэнгэ (Селенгинский)
05.03.2022
Дамжуулганууд
Буряад Уласай Засагай Газарай туруулэгшын орлогшо Альхеев Иван Александрович 2022 оной дунгуудээр хубалсана. Түнхэн (Тункинский)
31.12.2021