Cайт шэнэлэгдэжэ байна. Ииһээр маанарые шууд шагнаха саг ерэхэ. Даб дээрээ манай мэдээсэлнүүдые 90.8 ФМ долгин дээрэ шагнажа байгаарайт.

Мы обновляемся. Скоро нас можно будет слушать онлайн. А пока следите за нашими новостями в социальных сетях и на частоте 90.8 FM