Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
07:16 Хүгжэм
07:36 Үглөөнэй дасхал
07:43 Хүгжэм
08:00 Хангай Буряадни
08:45 Хүгжэм
09:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
09:10 Соносхол, зарлал
09:16 Хүгжэм
09:30 Сагай эрьесэ
10:00 Хүгжэм
10:10 Үлзы утаһан. Соел уралиг
10:50 Хүгжэм
11:05 Үлзы утаһан. Соел уралиг
11:40 Хүгжэм
12:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
12:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
12:16 Соносхол, зарлал
12:23 Хүгжэм
12:45 Үлзы утаһан
13:10 Хүгжэм
13:30 Түрэл хизаар. Бимба Юмовай байгаалиин хэшээлнүүд
14:00 Хүгжэм
14:22 Шууялдая буряадаараа
14:40 Хүгжэм
15:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
15:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
15:16 Соносхол, зарлал
15:23 Хүгжэм
15:40 Үлзы утаһан. Соел уралиг
16:00 Хүгжэм
16:20 Дэлхэйн шэбэнээн
16:25 Хүгжэм
16:40 Тулгын галай хөөрөөн
16:45 Хүгжэм
17:00 Асуудал - Харюу. Шууд викторина
17:45 Хүгжэм
18:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
18:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
18:16 Соносхол, зарлал
18:23 Хүгжэм
18:40 Үлзы утаһан. Соел уралиг
19:20 Хүгжэм
19:30 Үлзы утаһан
20:05 Хүгжэм
20:20 Үлзы утаһан
20:55 Хүгжэм
21:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
21:09 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
21:15 Соносхол, зарлал
21:22 Хүгжэм
21:40 Субад эрдэни. Уран зохеол
22:00 Хүгжэм
22:20 Бадма Сэсэг
22:52 Хүгжэм
23:11 Бадма Сэсэг. Алтан гэрэл. Буддын шажанай дээжэ судар
23:30 Хүгжэм
23:59 Үдэшэлгэ 
07:16 Хүгжэм
07:36 Үглөөнэй дасхал
07:43 Хүгжэм
08:00 Хангай Буряадни
08:45 Хүгжэм
09:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
09:10 Соносхол, зарлал
09:16 Хүгжэм
09:30 Сагай эрьесэ
10:00 Хүгжэм
10:10 Үлзы утаһан. Соел уралиг
10:50 Хүгжэм
11:05 Үлзы утаһан. Соел уралиг
11:40 Хүгжэм
12:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
12:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
12:16 Соносхол, зарлал
12:23 Хүгжэм
12:45 Үлзы утаһан
13:10 Хүгжэм
13:30 Түрэл хизаар. Бимба Юмовай байгаалиин хэшээлнүүд
14:00 Хүгжэм
14:22 Шууялдая буряадаараа
14:40 Хүгжэм
15:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
15:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
15:16 Соносхол, зарлал
15:23 Хүгжэм
15:40 Үлзы утаһан. Соел уралиг
16:00 Хүгжэм
16:20 Дэлхэйн шэбэнээн
16:25 Хүгжэм
16:40 Тулгын галай хөөрөөн
16:45 Хүгжэм
17:00 Асуудал - Харюу. Шууд викторина
17:45 Хүгжэм
18:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном 
18:10 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
18:16 Соносхол, зарлал
18:23 Хүгжэм
18:40 Үлзы утаһан. Соел уралиг
19:20 Хүгжэм
19:30 Үлзы утаһан. Соел уралиг
20:05 Хүгжэм
20:20 Үлзы утаһан
20:55 Хүгжэм
21:00 Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
21:09 Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
21:15 Соносхол, зарлал
21:22 Хүгжэм
21:40 Үлзы утаһан. Соел уралиг
22:00 Хүгжэм
22:20 Бадма Сэсэг
22:52 Хүгжэм
23:11 Бадма Сэсэг. Алтан гэрэл. Буддын шажанай дээжэ судар
23:30 Хүгжэм
23:59 Үдэшэлгэ 

Буряад ФМ дэмжэгшэд

Буряад Уласай Засагай газар, Арадай Хурал
ГК «Метрополь»
ТК «Абсолют»
Отель, ресторан «Бурятия»
ТРЦ «Пионер»
Клиника «Ритм»
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ