Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

Бүри эртэ Хааха
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэл Хамбайн зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев
06:56
Буряад Уласай түрын дуулал
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А. Андреевэй   
07:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном      
Нютагай мэдээсэл. Уларилай шэнжэ, зурхай   
07:07
Соносхол, зарлал
07:12
Малгаашнай дасхал
Таба удаа Этигэлэй Хамбын нааданай абарга, Буряад Уласай габьяата дасхалжуулагша Иван Гармаевтай суг үглөөнэй дасхал хии даа
07:21
Баргажан аймагай һүлдэ дуун
үг. Н. Дамдиновай, хүг. А. Андреевэй "Түрэл Баргажан дайда" Баяр Базаров дуулана
07:26
Шууялдая буряадаараа
Гульнара. Оньһон үгэнүүд
07:35
Хүгжэм
Дуушад: Г.Эрдэнэчимэг, Б.Дашдондок (Дашка), Хулан, Сэрчма
08:00
Малгаашнай мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: РСФСР-эй габьята һоригшо, Буряад АССР-эй соёлой габьяата ажалшан Виктор Семёнович Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдана. Айлшад: Наталья Викторовна Очирова, Валентина Семёновна Дмитриева, Фаина Николаевна Очирова
08:40
Хүгжэм
09:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном      
Нютагай мэдээсэл. Уларилай шэнжэ, зурхай   
09:07
Соносхол, зарлал
09:12
Миндаһаар дамжаһан дуунууд
Чимита Шанюшкина, Гурожаб Эрдынеев, Бадма Балдаков
09:32
Малгаашнай мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: РСФСР-эй габьята һоригшо, Буряад АССР-эй соёлой габьяата ажалшан Виктор Семёнович Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдана. зорюулагдана. Айлшад: В.С.Очировай шабяанууд: Геннадий Рафикович Галимов, Владимир Бальжинимаевич Гулгенов
10:12
Хүгжэм
10:32
Малгаашнай мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: РСФСР-эй габьяата һоригшо, Буряад АССР-эй соёлой габьяата ажалшан Виктор Семёнович Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдана. Айлшан: Валерий Николаевич Иванов
10:52
Хүгжэм
11:12
Малгаашнай мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд
Сэдэб: РСФСР-эй габьяата һоригшо, Буряад АССР-эй соёлой габьяата ажалшан Виктор Семёнович Очировай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдана. Айлшан: Багшын ажалай ветеран Галина Очировна Мосолоева
11:37
Хүгжэм
12:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
12:07
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
12:09
Соносхол, зарлал
12:14
Хүгжэм
12:34
Шууялдая буряадаараа
Долган арад
12:46
Хүгжэм
Мүнгэн хонхонууд
13:06
Тулгын галай хөөрөөн
Сэдэб: Мартын 8-най амаршалга. Айлшад: Лугшахаанай һургуулин һурагшад, багшанар: Цыбикжап Базаров, Руслан Аюшиев, Тимур Цыренов, Очир Сантуев, Дарьяна Бубеева, Айлана Будаева, Тамир Бубеев, Янжина Очирова, Ардан Эрхтуев, Маргарита Михайловна Ринчинова, Дынсема Будцыреновна Зандраева
13:36
Хүгжэм
13:51
Үлзы утаһан. Болбосорол
Сэдэб: Гааргын дунда һургуулиин ажабайдал тухай хөөрөөн. Айлшад: Елена Доржиевна Бадмаева, Цыпилма Борисовна Батуева
14:21
Хүгжэм
Мүнгэн хонхонууд
14:36
Дэлхэйн шэбэнээн
"Удхатай сабхи", Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Доржо Сультимов уншана
14:50
Хүгжэм
15:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном
15:07
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
15:09
Соносхол, зарлал
15:20
Хүгжэм
15:35
Үлзы утаһан
Сэдэб: Хэһэн ажал, габьяа тухай хөөрөөн. Айлшан: Багшын ажалай ветеран Дулгар Будаевна Ринчинова
15:58
Хүгжэм
16:13
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Сэдэб: "Баргуужан" бүлгэмэй ажал тухай зугаа. Айлшад: Жамсаран Бубеевич Лубсанов, Альбина Базаровна Ламатханова, Цыпылма Очировна Батуева, Дунсама Лабхаровна Степанова
16:53
Хүгжэм
17:00
Асуудал-харюу
Шууд викторина
17:50
Хүгжэм
18:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
18:07
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
18:09
Соносхол, зарлал
18:14
Хүгжэм
18:34
Тулгын галай хөөрөөн
Сэдэб: Мартын 8-най амаршалга. Айлшад: Лугшахаанай һургуулин һурагшад, багшанар: Цыбикжап Базаров, Руслан Аюшиев, Тимур Цыренов, Очир Сантуев, Дарьяна Бубеева, айлана Будаева, Тамир Бубеев, Янжина Очирова, Ардан Эрхтуев, Маргарита МихайловнаРинчинова, Дынсема Будцыреновна Зандраева
19:04
Хүгжэм
19:24
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Сэдэб: "Баргуужан" бүлгэмэй ажал тухай зугаа. Айлшад: Жамсаран Бубеевич Лубсанов, Альбина Базаровна Ламатханова, Цыпылма Очировна Батуева, Дунсама Лабхаровна Степанова
20:04
Хүгжэм
20:19
Үлзы утаһан
Сэдэб: Хэһэн ажал, габьяа тухай хөөрөөн. Айлшан: Багшын ажалай ветеран Дулгар Будаевна Ринчинова
20:42
Хүгжэм
21:00
Сонин мэдээ. Уларилай шэнжэ. Зурхайн ном  
21:07
Эрдэниин шүхэр. Этигэл хамбын сургаал 
21:09
Соносхол, зарлал
21:14
Хүгжэм
21:29
Үлзы утаһан. Соёл, уралиг
Сэдэб: "Баргуужан" бүлгэмэй ажал тухай зугаа. Айлшад: Жамсаран Бубеевич Лубсанов, Альбина Базаровна Ламатханова, Цыпылма Очировна Батуева, Дунсама Лабхаровна Степанова
22:09
Хүгжэм
22:29
Монгол её заншил
Монгол эмэгтэйн хатан ухаан
22:44
Хүгжэм
23:04
Буддын шажанай саг
Доншуур маани
23:24
Хүгжэм
23:44
Буддын шажанай саг
Бурханай магтаал
23:51
Хүгжэм
23:58
Үдэшэлгэ
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ