Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сагай хубаари

Бүри эртэ Хааха
00:00
Хүгжэм   
Орчон үеын дуунууд
06:00
Буддын шажанай саг
Этигэлэй хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06:56
Буряад Уласы түрын дуулал
«Буряад орон» үг. Д. Жалсараевы, хүгж. А. Андреевы.
07:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном 
07:10
Соносхол, зарлал 
   
07:17
Буряад үгэнүүдэй толи
07:18
Хяагтын аймагы сүлдэ дуун  
«Урин дулаан Хяагтын аймаг» үг. Г. Чимитовы, хүгж. А. Андреевы  Виктор Лубсанов дуулана     
07:23
Үглөөны дасхал
Этигэл Хамбын наадамы аварга Зоригто Цырендондоповты сугтоо үглөөны дасхал дүүргы.
07:29
Хүгжэм
07:40
Монгол контент
Буриад зоны ахуйн заншилт ёс.
07:55
Хүгжэм
"Алтан дусалты Хяагтын аймаг" үг. Э. Гармаевагы, хүг. П. Дамирановы Д. Занданов, Аюна Дарижапова хоёр дуулана.
08:00
Арюуханы цаг
Айлчан: Эрхүү можын дуу бүжэгы бүлгэмы гол дуучан Валентина Ободоева
08:50
Хүгжэм
Э. Гармаевагы дуунууд. "Минии Буряад Эхэ орон", Бурин Хаан Баабай
09:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном       
09:10
Эрдэниин шухэр
Этигэлэй хамбын сургаал
09:13
Соносхол, зарлал
09:20
Буряад үгэнүүдэй толи
09:21
Хүгжэм
12:35
09:30
Үглөөны мэндэ. Таниин мэдэхын шууд улзалганууд. Гар утасаар шууд холбоо
Сэдэв: Ород географическа бүлгэмы (Русское географическое отделение) Буряадтахи тасагы 130 жэлын ойн баяр. Айлчан: Хяагтын аймагы хизаар ороноо шэнжэлгын музейн ахамад мэргэжэлтэн Абдулаева Инга Маруфжоновна
10:10
Хүгжэм
10:25
Үлзы утас. Болбосорол. Гар утасаар шууд холбоо
Сэдэв: Ехэ-Нюгын дунд сургуулиин 100 жэлын ойн баярт зорюулагдана. Айлчан: Сургуулиин захирал Манидарова Людмила Сергеевна.
10:55
Хүгжэм
11:10
Буряады соло. Тамирчадты уулзалга
Сэдэв: Хүдөөгы тамиры нааданууд. Айлчан: Хяагтын аймагы засагы спортын тасагы мэргэжэлтэн Юмтарова Александра Вячеславовна
11:40
Хүгжэм
Буряад ФМ радиодо монгол дуунууд
12:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном       
12:10
Эрдэниин шухэр
12:13
Соносхол, зарлал 
12:20
Буряад үгэнүүдэй толи
12:21
Хүгжэм
12:40
Үлзы утас. Болбосорол. Гар утасаар шууд холбоо
Сэдэв: Суралсалы жэлы дүнгүүд. Айлчан: Алтайн дунда сургуулиин захирал Очирова Надежда Викторовна
13:05
Хүгжэм
Дамба Занданов "Жабхаланта Алтай нютаг"
13:10
Буряад Уласы Засагы газарта. Сэхэ дамжуулга
Сэдэв: Уласхоорондын 15-ть "Алтаргана" нааданд бэлсэлгын ажал тухай. Айлчан: Буряад Уласы соёлы яаманы сайд Соелма Дагаева. Дамжуулга хүтэлэгч Жанна Дымчикова
13:55
Хүгжэм
Арюухан Будаева "Жэгүүртэ шувуун"
14:00
Сагай эрьесэ - колесо времени
Сэдэв: Мөөрөөшын дунд сургуулиин 100 жэлын ойн баярт зорюулагдасан "Пешком за знаниями" гэсэн түсэл. Айлчад: Балдан-Брайван дасаны Сорж лама, сэрэгы лама, тус түсэлы хүтэлбэрилэгч Баир лама Батомункуев болон сургуулиин түгэсхэгчэд, Ажалы ветеранууд Рабданова Нина Петровна, Батомункуева Валентина Батосухэевна.
14:40
Хүгжэм
Нютагы дуунууд
15:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном       
15:10
Эрдэниин шухэр
15:13
Соносхол, зарлал 
15:20
Буряад үгэнүүдэй толи
15:21
Хүгжэм
15:30
Үлзы утас. Болбосорол. Гар утасаар шууд холбоо
Хяагтын аймагы 2-ть дунд сургуулиин болбосоролы ажалы талаар захиралы орлогч, эхин ангиин багша, шалгалта тушааха түбы хүтэлбэрилэгч Бадмацыренова Оксана Владимировна
16:00
Хүгжэм
"Жаргалай жэмэс" Д. Занданов, Б. Ринчинова; "Сэлэнгэ" Д. Занданов, Т. Доржиева; "Авиалайнеры Алан Гоа" Д. Занданов, Н.Мунхзул, М. Пирогов, Б. Ринчинова, М. Коробенкова; "Алтан шаргал наранай соло" Д.Занданов, Б. Будаев, Б. Дамбиев; "Ургышдаа, һалбарыш, Улаан-Үдэмнай!" Д. Занданов.
16:10
Үлзы утас. Болбосорол. Гар утасаар шууд холбоо
Сэдэв: Мөөрөөшын дунд сургуулиин 100 жэлын ойн баярт зорюулагдана. Айлчад: Сургуулиин түгэсхэгчэд - Хяагтын аймагы хүүгэды спортын сургуулиин захирал Тугульдуров Алексей Дамдин-Сурунович болон Намжилова Жаргалма Сергеевна.
16:50
Хүгжэм
17:00
Асуудал-Харюу. Шууд викторина
17:50
Хүгжэм
Ретро дуунууд. Арадтаа алдартай аялга дуунууд
18:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном       
18:10
Эрдэниин шухэр
Этигэлэй хамбын сургаал
18:13
Соносхол, зарлал 
18:20
Буряад үгэнүүдэй толи
18:21
Хүгжэм
18:33
Чигчи
Байгал далай тухай домог
18:40
Үлзы утас. Болбосорол. Гар утасаар шууд холбоо
Сэдэв: Суралсалы жэлы дүнгүүд. Айлчан: Алтайн дунда сургуулиин захирал Очирова Надежда Викторовна
19:10
Хүгжэм
19:30
Үлзы утас. Болбосорол.
Сэдэв: Мөөрөөшын дунд сургуулиин 100 жэлын ойн баярт зорюулагдана. Айлчад: Сургуулиин түгэсхэгчэд - Хяагтын аймагы хүүгэды спортын сургуулиин захирал Тугульдуров Алексей Дамдин-Сурунович болон Намжилова Жаргалма Сергеевна.
20:10
Хүгжэм
20:20
Үглөөны мэндэ. Таниин мэдэхын шууд улзалганууд.
Сэдэв: Ород географическа бүлгэмы (Русское географическое отделение) Буряадтахи тасагы 130 жэлын ойн баяр. Айлчан: Хяагтын аймагы хизаар ороноо шэнжэлгын музейн ахамад мэргэжэлтэн Абдулаева Инга Маруфжоновна
21:00
Сонин мэдээ. Уларилы шэнжэ. Зурхайн ном
21:10
Эрдэниин шухэр
Этигэлэй хамбын сургаал
21:13
Соносхол, зарлал     
21:20
Буряад үгэнүүдэй толи
21:21
Хүгжэм
21:25
Үлзы утас. Болбосорол.
Сэдэв: Ехэ-Нюгын дунд сургуулиин 100 жэлын ойн баярт зорюулагдана. Айлчад: Сургуулиин захирал Манидарова Людмила Сергеевна.
22:55
Хүгжэм
22:10
Сагай эрьесэ - колесо времени
Сэдэв: Мөөрөөшын дунд сургуулиин 100 жэлын ойн баярт зорюулагдасан "Пешком за знаниями" гэсэн түсэл. Айлчад: Балдан-Брайван дасаны Сорж лама, сэрэгы лама, түсэлы хүтэлбэрилэгч Баир лама Батомункуев болон сургуулиин түгэсхэгчэд, Ажалы ветеранууд Рабданова Нина Петровна, Батомункуева Валентина Батосухэевна.
22:50
Хүгжэм
23:10
Буддын шажаны саг
24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ сургуулиин  эрдэмтэ багшанарты цугтаа  оршуулсан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевы 1001 шүлэгөөс бүридсэн  найман  бүлэгты   «Бэлигүүн толи»  гэсэн  зохёол  
23:42
Хүгжэм
23:58
Үдэшэлгэ
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ