Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

2024 оной 4 hарын хубаари

01.04.2024

Апрелиин 1 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Апрелиин 2 - Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)
Апрелиин 3 - Ивалга (сэлэнгын буряад)
Апрелиин 4 - Доодо Баргажан (баргажан буряад).
Апрелиин 5 - Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад).
Апрелиин 6 - Захаамин (хонгоодор буряад)
Апрелиин 7 - Хори, Загарай (хори буряад). Гомбо Сахюусанай Хурал
Апрелиин 8 - Аха (хонгоодор буряад) Мандал Шивын Хурал
Апрелиин 9 - Эрхүү (эхирэд-булагад)
Апрелиин 10 - Зэдэ (сэлэнгын буряад).
Апрелиин 11 - Хяагта (сэлэнгын буряад)
Апрелиин 12 - Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Апрелиин 13 Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Апрелиин 14 - Дээдэ Баргажан (Хурумхаан)
Апрелиин 15 - Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Апрелиин 16 - Түнхэн (хонгоодор буряад) Отошын Хурал
Апрелиин 17 - Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)
Апрелиин 18 - Ивалга (сэлэнгын буряад)
Апрелиин 19 - Доодо Баргажан (Баргажан буряад)
Апрелиин 20 - Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад).
Апрелиин 21 - Захаамин (хонгоодор буряад)
Апрелиин 22 - Эрхүү (эхирэд-булагад)
Апрелиин 23 - Хяагта (сэлэнгын буряад) Дуйнхор Хурал
Апрелиин 24 - Аха (хонгоодор буряад)
Апрелиин 25 - Зэдэ (сэлэнгын буряад).
Апрелиин 26 - Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Апрелиин 27 - Дээдэ Баргажан (Хурумхаан)
Апрелиин 28 - Хори, Загарай (хори буряад).
Апрелиин 29 - Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Апрелиин 30 - Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ