Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

2020 оной 12 сара

Декабриин 1 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Декабриин 2 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Декабриин 3 – Хори, Мухаршэбэр (хори буряад)
Декабриин 4 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Декабриин 5 – Ярууна, Загарай (хори буряад)
Декабриин 6 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Декабриин 7 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Декабриин 8 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Декабриин 9 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Декабриин 10 – Эрхүү (эхирэд-булагад). Зула хурал
Декабриин 11 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Декабриин 12 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Декабриин 13 – Захаамин (хонгоодор буряад). Гомбо Сахюсусанай хурал
Декабриин 14 – Баргажан (баргажан буряад). Мандал Шивын хурал
Декабриин 15 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Декабриин 16 – Хори, Мухаршэбэр (хори буряад)
Декабриин 17 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Декабриин 18 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Декабриин 19 – Ярууна, Загарай (хори буряад)
Декабриин 20 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Декабриин 21 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Декабриин 22 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Отошын хурал
Декабриин 23 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Декабриин 24 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Декабриин 25 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Декабриин 26 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Декабриин 27 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Декабриин 28 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Декабриин 29 – Баргажан (баргажан буряад). Ламчиг Нинбо
Декабриин 30 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Декабриин 31 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ