Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

2021 оной 7 hара

Июлиин 1 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Июлиин 2 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Июлиин 3 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Июлиин 4 – Хори, Загарай (хори буряад)
Июлиин 5 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Июлиин 6 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Июлиин 7 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Июлиин 8 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Гомбо Сахюсусанай хурал
Июлиин 9 – Баргажан (баргажан буряад). Мандал Шивын хурал
Июлиин 10 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Июлиин 11 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Июлиин 12 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Июлиин 13 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Июлиин 14 – Эрхүү (эхирэд-булагад). Майдар хурал
Июлиин 15 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Июлиин 16 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Июлиин 17 – Хяагта (сэлэнгын буряад). Отошо бурханай хурал
Июлиин 18 – Хори, Загарай (хори буряад)
Июлиин 19 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Июлиин 20 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Июлиин 21 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Июлиин 22 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Июлиин 23 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Июлиин 24 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Ламчиг Нинбо
Июлиин 25 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Июлиин 26 – Баргажан (баргажан буряад)
Июлиин 27 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Июлиин 28 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Июлиин 29 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Июлиин 30 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Июлиин 31 – Хурамхаан (баргажан буряад)

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ