Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
echo "";

2023 оной 2 hара

Февралиин 1 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Февралиин 2 – Баргажан (баргажан буряад)
Февралиин 3 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Февралиин 4 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Февралиин 5 – Хори, Загарай (хори буряад). Ламчиг Нинбо
Февралиин 6 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Февралиин 7 – Аха (хонгоодор буряад)
Февралиин 8 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)
Февралиин 9 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Февралиин 10 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Февралиин 11 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Февралиин 12 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Февралиин 13 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Февралиин 14 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Февралиин 15 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Февралиин 16 – Баргажан (баргажан буряад)
Февралиин 17 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Февралиин 18 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Февралиин 19 – Хори, Загарай (хори буряад). Дүгжүүбэ
Февралиин 20 – Ивалга (сэлэнгын буряад). Мандал Шива
Февралиин 21 – Аха (хонгоодор буряад). Сиидар Лхама. Шэнын нэгэн
Февралиин 22 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад). Шэнын хоёр
Февралиин 23 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Шэнын гурбан
Февралиин 24 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Шэнын дүрбэн
Февралиин 25 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад). Шэнын табан
Февралиин 26 – Хурумхаан (баргажан буряад). Шэнын зургаан
Февралиин 27 – Хяагта (сэлэнгын буряад). Шэнын долоон
Февралиин 28 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган). Шэнын найман

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ