Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

2021 оной 6 hара

Июниин 1 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Июниин 2 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Июниин 3 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Июниин 4 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Июниин 5 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Июниин 6 – Хори, Загарай (хори буряад)
Июниин 7 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Июниин 8 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Июниин 9 – Баргажан (баргажан буряад). Гомбо Сахюсусанай хурал
Июниин 10 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Мандал Шивын хурал
Июниин 11 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Июниин 12 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Июниин 13 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Июниин 14 –Эрхүү (эхирэд-булагад)
Июниин 15 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Июниин 16 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Июниин 17 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Июниин 18 – Ивалга (сэлэнгын буряад) Отошо бурханай хурал
Июниин 19 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Июниин 20 – Хори, Загарай (хори буряад)
Июниин 21 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Июниин 22 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Июниин 23 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Июниин 24 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Ламчиг Нинбо
Июниин 25 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)
Июниин 26 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Июниин 27 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Июниин 28 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Июниин 29 – Баргажан (баргажан буряад)
Июниин 30 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ