Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

2022 оной 10 hара

Октябриин 1 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад).
Октябриин 2 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Октябриин 3 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад) Отошын хурал
Октябриин 4 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Октябриин 5 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Октябриин 6 – Баргажан (баргажан буряад)
Октябриин 7– Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Октябриин 8 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Октябриин 9 – Хори, Загарай (хори буряад). Ламчиг Нинбо хурал
Октябриин 10 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Октябриин 11 – Аха (хонгоодор буряад)
Октябриин 12 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Октябриин 13 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Октябриин 14 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Октябриин 15 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Октябриин 16 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Октябриин 17 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)
Октябриин 18 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Октябриин 19 – Захаамин (хонгоодор буряад)
Октябриин 20 – Эрхүү буряад (эрхүү буряад)
Октябриин 21 – Баргажан (баргажан буряад)
Октябриин 22 – Хори, Загарай (хори буряад)
Октябриин 23 – Зэдэ (сэлэнгын буряад)
Октябриин 24 – Аха (хонгоодор буряад). Гомбо Сахюусанай хурал
Октябриин 25 – Хурумхаан (баргажан буряад). Мандал Шивын хурал
Октябриин 26 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Октябриин 27 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Октябриин 28 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Октябриин 29 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Октябриин 30 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Октябриин 31- Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ