Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

2024 оной 2 hарын хубаари

01.11.2023

Февралиин 1 – Эрхүү (эхирэд – булагад)
Февралиин 2 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Февралиин 3 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад)
Февралиин 4 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Февралиин 5 – Дээдэ Баргажан, Хурумхаан (баргажан буряад)
Февралиин 6 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад)
Февралиин 7 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Февралиин 8 – Захаамин (хонгоодор буряад). Дугжууба
Февралиин 9 – Доодо Баргажан (баргажан буряад). Мандал Шива. Балдан Лхама
Февралиин 10 – Хори, Загарай (хори буряад). Шэнын 1. Сиидар Лхама. Сагаалха
Февралиин 11 – Хяагта (Сэлэнгын буряад). Шэнын 2
Февралиин 12 – Аха (хонгоодор буряад). Шэнын 3 Аха-Хяагта
Февралиин 13 – Үбэр–Байгал (хори, хамниган). Шэнын 4
Февралиин 14 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Шэнын 5 Үбэр-Байгал - Зэдэ
Февралиин 15 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Шэнын 6 Хэжэнгэ- Эрхүү
Февралиин 16 – Эрхүү (эхирэд–булагад). Шэнын 7 Загарай -Шэнэхээн
Февралиин 17 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад). Шэнын 8
Февралиин 18 – Ярууна, Мухаршэбэр (хори буряад). Шэнын 9 Сэлэнгэ-Мухаршэбэр
Февралиин 19 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Шэнын 10 Шэнын 9 Ярууна-Түнхэн
Февралиин 20 – Үбэр–Байгал (хори, хамниган). Шэнын 11 Хамниган-Доодо Баргажан
Февралиин 21 – Доодо Баргажан (баргажан буряад). Шэнын 12
Февралиин 22 – Ивалга (сэлэнгын буряад ). Шэнын 13 Ивалга-Бэсүүр
Февралиин 23 – Захаамин (хонгоодор буряад). Шэнын 14 Захаамин-Дээдэ-Баргажан
Февралиин 24 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эрхүү буряад). Шэнын 15 Ойхон-Хори
Февралиин 25 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Февралиин 26 – Аха (хонгоодор буряад)
Февралиин 27 – Дээдэ Баргажан, Хурумхаан (баргажан буряад)
Февралиин 28 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Февралиин 29 – Зэдэ (Сэлэнгын буряад)

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ