Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

2021 ОНОЙ 2 САРА

Февралиин 1 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад)
Февралиин 2 – Хурамхаан (баргажан буряад)
Февралиин 3 – Хяагта (сэлэнгын буряад)
Февралиин 4 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)
Февралиин 5 – Эрхүү (эхирэд-булагад)
Февралиин 6 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)
Февралиин 7 – Ивалга (сэлэнгын буряад)
Февралиин 8 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган)
Февралиин 9 – Түнхэн (хонгоодор буряад)
Февралиин 10 – Мухаршэбэр, Ярууна (хори буряад). Гомбо Сахюсусанай хурал. Дүгжүүбэ
Февралиин 11 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Мандал Шивын, Балдан Лхамын хуралнууд
Февралиин 12 – Захаамин (хонгоодор буряад). Сиидар Лхама. Шэнын нэгэн
Февралиин 13 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад). Шэнын хоёр
Февралиин 14 – Хори, Загарай (хори буряад). Шэнын гурбан
Февралиин 15 – Хяагта (сэлэнгын буряад). Шэнын дүрбэн
Февралиин 16 – Аха, Алайр (хонгоодор буряад). Шэнын табан
Февралиин 17 – Хурамхаан (баргажан буряад). Шэнын зургаан
Февралиин 18 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад). Шэнын долоон
Февралиин 19 – Эрхүү (эхирэд-булагад). Шэнын долоон
Февралиин 20 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад). Шэнын найман
Февралиин 21 – Хори, Загарай (хори буряад). Шэнын юһэн
Февралиин 22 – Баргажан (баргажан буряад). Шэнын арбан
Февралиин 23 – Мухаршэбэр, Ярууна (хори буряад). Шэнын арбан нэгэн
Февралиин 24 – Түнхэн (хонгоодор буряад). Шэнын арбан хоёр
Февралиин 25 – Үбэр-Байгал (хори, хамниган). Шэнын арбан гурбан
Февралиин 26 – Зэдэ (сэлэнгын буряад). Шэнын арбан дүрбэн
Февралиин 27 – Захаамин (хонгоодор буряад). Шэнын арбан табан
Февралиин 28 – Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
Viber, Telegram: +7924 457 89 08
[email protected] - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ