Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Архив

11.06.2024
10.06.2024
06.06.2024
05.06.2024
Баир хонгоодор
03.06.2024
01.06.2024
Саян Шожоев. хонгоодор
Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ
Дамжуулганууд
... колледж.Айлчад: Буряад Уласы багшын колледжын захирал Нимбуева Светлана Цыдыповна, "Буряад хэл, үндэсэн соёлы" салбариин декан Лхасаранова Баирма Бастуевна, "Буряад хэл, үндэсэн соёлы" салбариин оюутан Тарбаева Саяна Ринчиновна хүмүүжүүлэх асуудалаар эрхилсэн ...
15.06.2022
Дамжуулганууд
Гар утаһаар Хэжэнгын аймагай засаг дарга Лхасаранов Геннадий Зундуевич. Хэжэнгэ (Кижингинский)
29.04.2022
Дамжуулганууд
Лхасаранов Батор Бастуевич: биологиин эрдэмэй кандидат Лхасаранов Булат Бастуевич. Хэжэнгэ (Кижингинский)
08.10.2021
Дамжуулганууд
Июниин 22-то үглөөнэй 4 сагта Эсэгын дайн эхилээ. Энэ үдэр гашуудал, гээлтын болон гэрэлтэ дурасхаалай үдэртэ зорюулагдана. Айлшад: Тогмитов Лхасаран ЦыденовичБаяндуева Лариса Цыденовна хоёрой абынгаа дайшалхы зам тухай, Хаяа нютагай Биликова Цыпылма Бадмажаповнатай хүндэ ...
22.06.2021
Дамжуулганууд
Гар утаһаар. Хэжэнгын аймагай засаг дарга Лхасаранов Геннадий Зундуевичтай мүнөө үеын аймагай байдал тухай хөөрөөн. Хэжэнгэ (Кижингинский)
05.05.2021
Дамжуулганууд
СССР-эй арадай артист Лхасаран Лодонович Линховоиной нэрэмжэтэ дуушадай Уласхоорондын 13-хи конкурсын түүхэ болон дүнгүүдтэй жюриин түрүүлэгшэ , Ородой Холбоото ...
11.12.2020
Дамжуулганууд
... Сэхэ дамжуулгаЭрдэмтэн Һасаранай Булад, Улаан-Үдын 63-дахи һургуулиин 5-дахи ангиин һурагша Намсарай Эрдынеев Лхасаранов Булад Бастуевич Мухаршэбэр (Мухоршибирский)
10.10.2020
Дамжуулганууд
ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Гар утаһаар Хэжэнгын аймагай гулваа Лхасаранов Геннадий Зундуевичтай мүнөө үеын байдал тухай хөөрөөн. Хэжэнгэ (Кижингинский)
10.05.2020
Дамжуулганууд
ХҮДӨӨ АЖАХЫ. Бэлшээриин мал тухай Сэхэ дамжуулга Эрдэмтэн Һасаранай Булад, Улаан-Үдын 63-дахи һургуулиин 5-дахи ангиин һурагша Намсарай Эрдынеев Хори (Хоринский)
10.10.2019
Дамжуулганууд
... Бэлшээриин мал тухайСэхэ дамжуулга Буряад Уласай Мал эмнэлгын хэлтэсэй дарга Эрдэм Гончикбалович Сангадиев, эрдэмтэн Булад Бастуевич Лхасаранов, Буряад Уласай малай үбшэнүүдтэй тэмсэлгын түбэй дарга Амгалан Дымчикович Дармаев. Мухаршэбэр (Мухоршибирский)
24.08.2019