Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Үглөөнэй мэндэ. Танин мэдэхын шууд уулзалганууд

Ирина Сыдыповна Батуева.

21.01.2022
Шагнаха

Буряадай элитэ ехэ эрдэмтэн – Россиин эрдэмэй Академиин Буряадай таһагай түрүүлэгшээр, байгаалиин эрдэм ухаанай институдай (директор Института естественных наук) захиралаар 1975-1987 онуудаар ябаһан, Уласай эрдэмэй-техническэ ниигэмэй түрүүлэгшэ, Буряадай АССР-эй эрдэмэй габьяата ажаябуулагша, 1980-1985 онуудаар Буряадай АССР-эй Верховно Соведэй-Дээдын Зүблөөнэй түрүүлэгшэ ябаһан, химиин эрдэмэй доктор Маркс Васильевич Мохосоевой 90 жэлэй дурасхаалда зорюулһан дамжуулга. Аажам тэнюун Алайр нютаг тоонтотой хонгоодор угай солото эрдэмтын наһанай намтартай, зохёохы ажалайнь дүнгүүдтэй дүтын зоноорнь харилсажа танилсаха арга.Багша тухайгаа шабиньт(кандидат химических наук, доцент, зав кафедрой Общей аналитической химии химического факультета БГУ) - Ирина Сыдыповна Батуева зугаалха.

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ