Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Ярууна, Загарай (хори буряад)

18.01.2020

Январиин 18 – Ярууна, Загарай (хори буряад)

00.00 Хүгжэм. Музыка
06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ Бадма сэсэг Эрдэниин шүхэр Буддийская передача «Драгоценный зонт» Этигэл хамбын зальбарал. Оролто үгэ, тайлбари - Хамба лама Дамба Аюшеев Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари - Хамба лама Дамба Аюшеев
06.56 БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ ГИМН БУРЯТИИ «Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. НОВОСТИ.УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ПОГОДА. ЗУРХАЙН НОМ. ГОРОСКОП Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай
07.09 Соносхол, зарлал.
07.17 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе.
07.27 Яруунын аймагай һүлдэ дуун «Ярууна» хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй, Галина Шойдагбаева дуулана
07.32 НЮТАГАЙ МАГТААЛ.
07.37 Хүгжэм музыка Д-Д. Бочигтоев. Арадай дуун “Бадмахан ленхобо”
Р. Бурхиев “Яруунаһаа мэндэ” үг.- Ж. Цыденовай, хүг. – Р. Бурхиевай
07.45 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. Ким Цыденовэй «Яруунадаа» Ц-Х. Дашиева уншана
07.49 Хүгжэм. музыка
07.52 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
07.53 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. Очаг моей души 3 Ехэ Ярууна, 33 Гулбай нютаг тухай дуунууд Песни про Еравну
08.43 Хүгжэм. музыка
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. НОВОСТИ.УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ПОГОДА. ЗУРХАЙН НОМ. ГОРОСКОП. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай
09.08 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ОТБИВКИ
09.16 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе. .
09.26 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
09.27 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА Хүүгэдэй дамжуулга Детская передача
09.41 Хүгжэм музыка Хүүгэдэй дуунууд
09.52 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. Очаг моей души Амаршалга – багшын ажалай ветеран Аранзаев Батор Жигмитовичые 70 наhанайнь ойн баяраар суг ажаллаhан анда нүхэдынь амаршална
09.56 Хүгжэм музыка Дуун «Хани нүхэд», үг. Г. Чимитовай, хүг. А. Андреевай, Галина Шойдагбаева дуулана
10.01 БУРЯАДАЙ СОЛО. ТАМИРШАДТАЙ УУЛЗАЛГА Дабталга. Повтор Рабданов Д. Ц. Буряад Республикын габъяата багша, ажалай ветеран нютаг тухайгаа, нютагай тамиршадай байдал тухай хөөрэнэ.
10.13 НЮТАГАЙ ДОМОГ 2019 ондо фм радиодо гараһан нютагуудай дүрсэ. Улхасаа, Шэрэнги, Тулдун, Эгэтын-Адаг, Мужыха, Эгэтэ, Улзытэ
11.26 ДУУН ДАЛАЙ Океан песен
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. НОВОСТИ.УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ПОГОДА. ЗУРХАЙН НОМ. Гороскоп. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
12.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ОТБИВКИ
12.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал «Драгоценный зонт» Үдэр бүриин сургаал Ежедневные наставленияхамбо ламы Даши-ДоржоЭтигэлова.
12.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
12.23 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА Хүүгэдэй дамжуулга Детская передача
12.33 Хүгжэм музыка
12.39 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. Очаг моей души Амаршалга – багшын ажалай ветеран Аранзаев Батор Жигмитовичые 70 наhанайнь ойн баяраар суг ажаллаhан анда нүхэдынь амаршална. Дуун «Хани нүхэд», үг. Г. Чимитовай, хүг. А. Андреевай, Галина Шойдагбаева дуулана
12.49 НЮТАГАЙ ДОМОГ «2019 он - Загарайн аймагай шарай» «2019 год - Лик Заиграевского района» 2019 ондо фм радиодо гараһан нютагуудай дүрсэ. Нарин, Эрхириг, Ацагат, Дабаата, Хотогор. Соел уралиг, шэнэ дуунууд, ажабайдал тухай
13.59 Хүгжэм музыка
14.09 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. Очаг моей души Булад Жанчиповай бодото бэлигэй шэнжэ Шүлэг, дуунууд зэдэлхэ
14.54 Хүгжэм музыка
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. НОВОСТИ.УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ПОГОДА. ЗУРХАЙН НОМ. ЗУРХАЙ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай
15.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ОТБИВКИ
15.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал «Драгоценный зонт» Үдэр бүриин сургаал Ежедневные наставленияхамбо ламы Даши-ДоржоЭтигэлова.
15.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
15.23 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА Хүүгэдэй дамжуулга Детская передача
15.33 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. Очаг моей души Амаршалга – багшын ажалай ветеран Аранзаев Батор Жигмитовичые 70 наhанайнь ойн баяраар суг ажаллаhан анда нүхэдынь амаршална. Дуун «Хани нүхэд», үг. Г. Чимитовай, хүг. А. Андреевай, Галина Шойдагбаева дуулана
15.43 ҮЛЗЫ УТАҺАН Россиин сурбалжалагшадай холбооной гэшүүд, Буряадай гүрэнэй телевидениин диктор, сурбалжалагшад, Ярууна нютаг тооонтотой Булад Цыбиков, Гунсэма Тудупова
16.53 Хүгжэм музыка
17.00 АСУУДАЛ – ХАРЮУ. Блиц асуудалнууд Вопрос-ответ. Передача просветительского характера в форме викторины Радиосоносогшодтой сэхэ харилсаха дамжуулга
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. НОВОСТИ.УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ПОГОДА. ЗУРХАЙН НОМ. Гороскоп. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
18.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ОТБИВКИ
18.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал «Драгоценный зонт» Үдэр бүриин сургаал Ежедневные наставленияхамбо ламы Даши-ДоржоЭтигэлова.
18.22 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. Очаг моей души Амаршалга – багшын ажалай ветеран Аранзаев Батор Жигмитовичые 70 наhанайнь ойн баяраар суг ажаллаhан анда нүхэдынь амаршална. Дуун «Хани нүхэд», үг. Г. Чимитовай, хүг. А. Андреевай, Галина Шойдагбаева дуулана
18.32 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
18.33 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА Хүүгэдэй дамжуулга Детская передача
18.43 Хүгжэм музыка
19.00 ДУУН ХАМБЫ КАРАВАН ПЕСЕН Хүгжэмтэ хамбышан – Баирма Цыбенова
20.04 Хүгжэм музыка Баир Хамаевай, Ринчин Бурхиевай дуунууд
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. НОВОСТИ.УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ПОГОДА. ЗУРХАЙН НОМ. ГОРОСКОП. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
21.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ОТБИВКИ
21.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал Үдэр бүриин сургаал
Ежедневные наставления хамбо ламы Даши-ДоржоЭтигэлова.
21.22 ҮЛЗЫ УТАҺАН Россиин сурбалжалагшадай холбооной гэшүүд, Буряадай гүрэнэй телевидениин диктор, сурбалжалагшад, Ярууна нютаг тооонтотой Булад Цыбиков, Гунсэма Тудупова
22.32 Хүгжэм музыка
22.44 Хүгжэм музыка Буддийские песнопения Маани, мэгзэм
Доржо Сэмбэ бурханай Хальмаг дуучнар Мааниин магтаал
23.05 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  Эрдэни-Хайбзан Галшиевай «Бэлигүүн толи» Шухала хэрэгтэй сургаалнууд
23.40 «АЛТАН ГЭРЭЛ».  Буддын шажанай дээжэ судар.       «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана     
23.57 Үдэшэлгэ. Прощание

Үдэрэй сурбалжалагша: Сэсэгма Цыбикова

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ