Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Ярууна, Загарай (хори буряад)

01.02.2020

Февралиин 1 – Ярууна, Загарай (хори буряад)

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ Этигэл хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев
06.56 БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ «Буряад орон»үг.Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай
07.09 Соносхол, зарлал.
07.19 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе.
07.29 Яруунын аймагай һүлдэ дуун «Ярууна» хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй, Галина Шойдагбаева дуулана
07.34 НЮТАГАЙ МАГТААЛ.
07.39 Хүгжэм Д-Д. Бочигтоев. Арадай дуун “Бадмахан ленхобо”
Р. Бурхиев “Яруунаһаа мэндэ” үг.- Ж. Цыденовай, хүг. – Р. Бурхиевай
07.47 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. Ким Цыденовэй «Яруунадаа» Ц-Х. Дашиева уншана
07.51 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
07.52 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. 3 Ехэ Ярууна, 33 Гулбай нютаг тухай дуунууд
08.42 ҮДЭРЭЙ СЭДЭБ Исингэ нютаг тухай шүлэгүүд зэдэлхэ
08.46 Хүгжэм Дуун «Исинга». Үг.,хүг. Б. Хамаевай. Б. Хамаев дуулана
08.51 Хүгжэм
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
09.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.
09.18 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе. .
09.28 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
09.29 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга.
09.35 Хүгжэм Хүүгэдэй дуунууд
09.45 ШАГАЙ Хүүгэдэй дамжуулга Исингын һургуулиин үхибүүд нютаг тухайгаа, һургуули тухайгаа хөөрэнэд
09.59 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ Исинга нютагай гулбаа Будаев Жигжит Цыренович нютаг тухайгаа хөөрэнэ.
10.12 ҮДЭРЭЙ СЭДЭБ Исингэ нютаг тухай шүлэгүүд зэдэлхэ
10.16 Хүгжэм Дуун «Исинга». Үг.,хүг. Б. Хамаевай. Б. Хамаев дуулана
10.21 ҮЛЗЫ УТАҺАН СОЕЛ БОЛБОСОРОЛ Исингын дунда һургуулиин багша Сэсэгма Владимировна Доржиева һургуулиингаа байдал тухай хөөрэнэ.
10.30 ҮЛЗЫ УТАҺАН СОЕЛ УРАЛИГ Түрэл нютагай дуушан Хүгжэм зохёогшо Баир Хамаевтай дуунууд тухайнь хөөрэлдөөн
11.48 ДУУН ДАЛАЙ – ОКЕАН ПЕСЕН Галина Шойдагбаевагай дуулаhан дуунууд
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
12.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.
12.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал Үдэр бүриин сургаал
12.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
12.23 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
12.30 ҮДЭРЭЙ СЭДЭБ Исингэ нютаг тухай шүлэгүүд зэдэлхэ
12.35 Хүгжэм Дуун «Исинга». Үг.,хүг. Б. Хамаевай. Б. Хамаев дуулана
12.40 САГАЙ ЭРЬЕСЭ - КОЛЕСО ВРЕМЕНИ Сэхэ дамжуулга Айлшад - РСФСРэй соёлой габъяата ажалшан, Яруунын аймагай ирагуу найрагшадай «Булаг» нэгэдэлэй хүтэлбэрилэгшэ, Ород Уласай сэдхүүлшэдэй нэгэдэлэй гэшүүн Будаев Эдуард Дансаранович ба Росси гүрэнэй габьяата багша Светлана Цыбиковна Дашиева
13.50 Хүгжэм Сагаадайн Мунхболдын дуулаhан дуунууд
14.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН ЭЛҮҮР ЭНХЭ Сэхэ дамжуулга Яруунын Исингэ нютагhаа гарбалтай Семашкын нэрэмжэтэ эмнэлгын газарай зурхэ hудаhанай таhагые даагша, Россиин габъяата эмшэн Дониров Батор Аюржанаевич нютаг тухайгаа, ажабайдал тухай хөөрэнэ
14.50 Хүгжэм Сагаадайн Мунхболдын дуулаhан дуунууд
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
15.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.
15.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал Үдэр бүриин сургаал
15.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
15.23 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
15.30 ҮДЭРЭЙ СЭДЭБ Исингэ нютаг тухай шүлэгүүд зэдэлхэ
15.35 Хүгжэм Дуун «Исинга». Үг.,хүг. Б. Хамаевай. Б. Хамаев дуулана
15.40 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН Иисэнгэ нютаг тоонтотой Нимбуев Митып Дондокович ба Анна Дагзамаевна нютаг тухайгаа хөөрэнэд. Сэдхүүлшэн И.Данзанова
16.32 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН Цыренова Бутидма Бадмаевна тосхоной ундэр наһатайшууулай ударидагша, соелой байшанай ажалшан. Сэдхүүлшэн И.Данзанова
16.54 Хүгжэм
17.00 АСУУДАЛ – ХАРЮУ. Шууд викторина Радиосоносогшодтой сэхэ харилсаха дамжуулга
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
18.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.
18.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал Үдэр бүриин сургаал
18.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
18.23 ҮДЭРЭЙ СЭДЭБ Исингэ нютаг тухай шүлэгүүд зэдэлхэ
18.28 Хүгжэм Дуун «Исинга». Үг.,хүг. Б. Хамаевай. Б. Хамаев дуулана
18.33 БУРЯАД ФМ РАДИОСУБАГАЙ АЙЛШАН Буряадай АССР-эй габьяата эмшэн, РСФСР- эй габьяата эмшэн, «Буряад Республикын арадай эмшэн Еши Нянюевич Е.Н. Цыбиков Сэдхүүлшэн И.Данзанова
18.58 МҮНГЭН ШҮРЭ. Радиотеатр. Д-Н.Очиров. «Нүгэлэй нэхэбэри».Шүлэглэмэл зүжэг.
20.33 Хүгжэм музыка Баир Хамаевай дуунууд
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
21.09 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ.
21.20 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал Үдэр бүриин сургаал
21.22 ҮЛЗЫ УТАҺАН ЭЛҮҮР ЭНХЭ Мүнөөдэрэй дабталга Яруунын Исингэ нютагhаа гарбалтай Семашкын нэрэмжэтэ эмнэлгын газарай зурхэ hудаhанай таhагые даагша, Россиин габъяата эмшэн Дониров Батор Аюржанаевич нютаг тухайгаа, ажабайдал тухай хөөрэнэ
22.12 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН Ким Цыденов. Эхэ. Ц-Х. Дашиева уншана
22.41 Хүгжэм
23.05 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  Эрдэни-Хайбзан Галшиевай «Бэлигүүн толи» Шухала хэрэгтэй сургаалнууд
23.40 «АЛТАН ГЭРЭЛ».  Буддын шажанай дээжэ судар. «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана     
23.57 Үдэшэлгэ. Прощание

Үдэрэй сурбалжалагша: Сэсэгма Цыбикова

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ