Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хурамхаан (баргажан буряад)

06.02.2020

Февралиин 6 – Хурамхаан (баргажан буряад)

06.00     БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. 
Этигэл хамбын зальбарал. Доншуур маани. 
Оролто үгэ, тайлбари - XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев    
06.56     Буряад Уласай түрын дуулал.    
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй    
07.00    СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.      
07.09    Соносхол, зарлал.         
07.12   ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Дамбиев Михаил Львович -
Этигэл Хамбын нааданай абарга.
07.23   Хүгжэм
07.58 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ. Дабталга
Доржиев Жаргал Сыренжапович Бархан худөө һууриин
Арадай театр тухай хөөрэхэ.
08.40 Хүгжэм
09.00  СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.      
09.06    Соносхол, зарлал         
09.10     ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Дамбиев Михаил Львович -
Этигэл Хамбын нааданай абарга.
09.20 Хүгжэм
09.50 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Дабталга.
Аюшеева Вера Гомбоевна, Элысун нютагай, наһанайнгаа
амаралтада гараһан, ажабайдал тухай хөөрэнэ.
10.31 ХҮГЖЭМ
10.50 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД. Хүүгэдэй дамжуулга.
11.00 ХҮГЖЭМ
11.15 ҮЛЗЫ УТАҺАН.  Ринчинова Лидия Бамбариевна,
РСФСР-эй гэгээрэлэй арадай отличник, ород хэлэнэй багша,
буряад хэлэн тухай хөөрэлдөөн.
11.40 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
12.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.   Этигэл хамбын сургаал.    
12.10 Соносхол, зарлал.    
12.21 Хүгжэм
13.00. ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Сэхэ дамжуулга.
Тыхеева Розалия Дондуповна, Элһэн нютагһаа уг гарбалтай , наһанайнгаа амаралтада гараһан. Нютаг тухайгаа хөөрэнэ.
13.35 Хүгжэм.
14.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ. Сэхэ дамжуулга.
Бадмаев Артём Борисович, залуу дуушадай сагаан һарын
тэмсээнэй лауреат, 1997 оной дуун гэһэн мүрысөөнэй лауреат.
14.40 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  
15.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.  Этигэл хамбын сургаал.       
15.10   Соносхол, зарлал.   
15.21 Хүгжэм
15.40 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Сантуев Руслан Ахнаев Тумэн хоёртой
һээр шаалган тухай хөөрэлдөөн.
16.20 Хүгжэм
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина
17.50 Хүгжэм
18.00   СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
18.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.   Этигэл хамбын сургаал.      
18.10 Соносхол, зарлал.   
18.48 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Уран һайханай хугжэмтэ дамжуулга.
Владимир Яковлевич Буруев БурАССРэй арадай ба габьяата артист, РСфСЭРэй арадай ба габьяата артист.
19.38 Хүгжэм
20.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН.  Ринчинова Лидия Бамбариевна,
РСФСР-эй гэгээрэлэй арадай отличник, ород хэлэнэй багша,
буряад хэлэн тухай хөөрэлдөөн.
20.25 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   
21.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.   Үдэр бүриин сургаал  
21.10 Соносхол, зарлал.     
21.21 Хүгжэм
21.45 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Тыхеева Розалия Дондуповна,
Элһэн нютагһаа уг гарбалтай , наһанайнгаа амаралтада гараһан.
Нютаг тухайгаа хөөрэнэ.
22.20 Хүгжэм
22.48 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай
сугтаа  оршуулаан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөөн бүридэһэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол    
23.21 Хүгжэм
23.41 АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай
Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23.59 ҮДЭШЭЛГЭ
24.00 Хүгжэм Оршон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагша: Эрдэм Будаин

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM