Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)

07.02.2020

Февралиин 7 – Хэжэнгэ, Бэсүүр (хори буряад)

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ Саг, радиодохёо, үглөөнэй мэндэшэлгэ.
XXIV Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевай хандалга; Этигэлэй хамбын зальбарал; Доншуур маани
06.56 Буряад Уласай һүлдэ дуун «Буряад орон» үгэнь Д. Жалсараевай,
хүг. А. Андреевэй
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай
07.10 Соносхол, зарлал
07.21 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе
07.30 Хүгжэм "Хэжэнгэмни". Үгэнь Г.Дашабыловай, хүг. А.Андреевэй
07.33 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
07.34 Хүгжэм
07.50 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Цырендоржиев Цыдып Балдановичай бэшэһэн Хэжэнгэ тухай үгүүлэл
07.58 Хүгжэм
08.10 САГААН ЛАБАЙ
08.42 Хүгжэм
08.51 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. Бальжинимаев Дондог “Мүнхэ байхань болтогой”, Ород гүрэнэй соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Сэсэг Шойдокова уншана.
08.54 Хүгжэм
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Монголой сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай
09.05 Соносхол, зарлал
09.16 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе
09.26 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
09.27 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга.
09.38 Хүгжэм
09.45 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Уран һайханай хүгжэмтэ дамжуулга. Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагай уран зохёолшо Дабаев Валерий Цыреновичай шүлэгүүд зэдэлнэ.
10.25 Хүгжэм
10.40 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Бэшүүрэй аймагай Хаяа нютагай Цыдыпов Бадма Дамбаевич Елизавета Жамсарановна нүхэртэеэ .
11.22 Хүгжэм
11.40 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. "Хэжэнгэ голни", Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Чингис Гуруев уншана.
11.44 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай,
12.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12.12 Соносхол, зарлал
12.23 Хүгжэм
12.35 БАДМА СЭСЭГ. «Үльгэрэй далай». Будаадын дээдэ һургуулиин захирагшын орлогшо Раднажаб лама тайлбарилна.
13.25 Хүгжэм
13.30 ҮЛЗЫ УТАҺАН. БОЛБОСОРОЛ 104-дэхи кварталай "Номина" сэсэрлиг.
14.00 Хүгжэм
14.05 ТУЛГЫН ГАЛАЙ ХӨӨРӨӨН. Сэхэ дамжуулга. “Зандан Жуу” бүлгэмэй үхибүүд
14.55 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Монголой сонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай
15.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15.13 Соносхол, зарлал
15.24 Хүгжэм
15.30 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Сэхэ дамжуулга. Бэшүүрэй аймагай Амгаланта нютагай Ирдынеев Далахай Ирдынеевич Зинаида Дашинимаевна нүхэртэеэ.
16.20 Хүгжэм
16.30 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. “Удхатай сабхи” Ород гүрэнэй габьяата зүжэгшэн Доржо Сультимов уншана.
16.45 Хүгжэм
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина.
17.50 Хүгжэм
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай сонин мэдээ, сагай уларил, үглөөдэрэй зурхай
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18.12 Соносхол, зарлал
18.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
18.23 хүгжэм
18.30 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга.
18.41 хүгжэм
19.00 ДУУН ХАМБЫ - КАРАВАН ПЕСЕН. Хүгжэмтэ хамбышан: Оперо болон баледэй дуушан Тогмит Танхаев
20.00 хүгжэм
20.10 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Үдэрэй дабталга Бэшүүрэй аймагай Хаяа нютагай Цыдыпов Бадма Дамбаевич Елизавета Жамсарановна нүхэртэеэ .
20.55 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай сонин мэдээ, сагай уларил, үглөөдэрэй зурхай
21.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
21.12 Соносхол, зарлал
21.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
21.23 Хүгжэм
21.30 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Сэхэ дамжуулга. Бэшүүрэй аймагай Амгаланта нютагай Ирдынеев Далахай Ирдынеевич Зинаида Дашинимаевна нүхэртэеэ.
22.20 Хүгжэм
22.46 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. «Бэлигүүн толи» Эрдэни-Хайбзан Галшиевай сургаалнууд
23.18 Хүгжэм
23.40 БАДМА СЭСЭГ. АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар.
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23.58 Үдэшэлгэ
00.00 Хүгжэм Оршон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагша: Цырегма Гергенова

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM