Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)

08.02.2020

Февралиин 8 – Сэлэнгэ (сэлэнгын буряад)

06.00    БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын зальбарал.
Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06:56    БУРЯАД УЛАСЫ ТҮРЫН ДУУЛАЛ. «Буряад орон» үг.Д.Жалсараевы, хүгж. А.Андреевы.
07.00     СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ.   ЗУРХАЙН НОМ.    Аймагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
07.07  Соносхол, зарлал     
07.17 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Буряад Уласы Бэе тамиры габьята ажальчан – Дылыков Ринчин Батуевичты үглөөны дасхал.
07.25 СЭЛЭНГЫН АЙМАГЫ  СҮЛДЭ  ДУУН.   «Сэлэнгэ»   үг. В.Харитоновы, хүг. П.Дамирановы  Бадма Цыденов  Сэсэг  Аюшеева   хоёр дуулана.   
07.30ҮГЛӨӨНЫ МЭНДЭЧЭЛГЭ. Сэлэнгын  ɣдэры  хүтэлэгчиин мэндэчэлгэ.
07.32  Хүгжэм. «Сэлэнгын аймаг» - үг. Г. Чимитовы,  хүг. П. Дамирановы. «Ярууна» гэсэн арады хамталиг дуулана.     
07.37 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Сэлэнгын аймагы «Галуута нуур» гэсэн нютагы засагы сомоны байгууламжиин засаг дарга Игорь Гармаевы зугаа.
07.43 Хүгжэм. «Галуута нуур» үг ба хүг Э. Гармаевагы Оросы Холбоото Уласы Габьяата зүжэгчэн Дамба Занданов, Буряад Уласы Арады зүжэгчэн -Билигма Ринчинова хоер дуулана.
07.47 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Тамча нютаг тухайгаа эссе Сэлэнгын аймагы 92 – ть сургуулиин буряад хэлэны багша Надежда Бадмацыреновна уншана.
07.55 Хүгжэм.    «Түхэреэн Тамчиингаа» - арады дуу Алдар Дашиев дуулана.
07.59 НОМЫН ХҮРДЭ – КОЛЕСО УЧЕНИЯ. Тамчиин дацан. 1
08.11 Хүгжэм Тамчиин дацан тухай арады дуу – Галина Дашиева дуулана.
08.12 НОМЫН ХҮРДЭ – КОЛЕСО УЧЕНИЯ. Тамчиин дацан. 2
08.51 Хүгжэм «Тамчиин дасан тухай дуун» - үг.хүг Э.Гармаевагы Оросы Холбоото Уласы Габьяата зүжэгчэн – Дамба Занданов дуулана.
08.57 Хүгжэм
09.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ.  ЗУРХАЙН НОМ.    Монгол Ороны мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
09.07 Соносхол, зарлал     
09.16 ТУСХАЙ РЕПОРТАЖ. Гусиноозерск хотын Пульс радио Сэлэнгэ тухай.
09.20 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Буряад Уласы Бэе тамиры габьяата ажальчан – Дылыков Ринчин Батуевичты үглөөны дасхал.
09.28 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЫ ТОЛИ.
09.29 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
09.39 Хүгжэм.
09.40 ШАГАЙ. Хүүхэды дамжуулга. Сэлэнгын аймагы 92 – ть дунда сургуулиин сурагчады шүлэг болон буряад хэлэны багша Митапова Надежда Бадмацыреновнагы зугаа.
09.48 Хүгжэм
10.00 ШУУД ЭФИРТЭ АРАДЫ РЕПОРТЕР. «Манай Буряад Орон» гэсэн Засагы газарты нээмэл зүблөөн.
11.50 Хүгжэм
12.00     СОНИН МЭДЭЭ.   УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ.    ЗУРХАЙН НОМ.   Нютагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай.
12.06  ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал.     Удэр  бүриин  сургаал.   
12.09 Соносхол, зарлал     
12.17 ТУСХАЙ РЕПОРТАЖ. Гусиноозерск хотын Пульс радио Сэлэнгэ тухай.
12.21 Хүгжэм    
12.40 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
12.47 Хүгжэм    
13.00 ҮЛЗЫ УТАС. Шууд дамжуулга. Сэлэнгын аймагы Тамча тоонтоты, Буряады Гүрэны Хүдөөажахын Академиин ахамад багша - Бадмаев Юрий Цырендоржиевичты тухай зугаа.
13.40 Хүгжэм    
14.00 ЦАГЫ ЭРЬЕСЭ – КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. Сэлэнгын аймагы Рыбхоз нютагта ажасуудаг үндэр насты Бадмаева Анна Доржиевнаты зугаа.
14.24 Хүгжэм    
14.44 НЮТАГЫМ ДОМОГ. Тамча тухай домог – Сэлэнгын аймагы засаг дарга, Тамча тоонтоты Станислав Гармаев уншана.
14.49 Хүгжэм    
15.00    СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ.   ЗУРХАЙН НОМ.           Монгол Ороны мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай
15.06   ЭРДЭНИИН ШҮХЭР Этигэл  Хамбын  сургаал.     Удэр  бүриин  сургаал.   
15.09  Соносхол, зарлал      
15.18 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЫ ТОЛИ.
15.19  Хүгжэм       
15.39 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Сэлэнгын аймагы «Галуута нуур» гэсэн нютагы засагы сомоны байгууламжиин засаг дарга Игорь Гармаевы зугаа.
15.44 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
15.51  Хүгжэм     
16.10 ШАГАЙ. Хүүхэды дамжуулга. Сэлэнгын аймагы 92 – ть дунда сургуулиин сурагчады шүлэг болон буряад хэлэны багша Митапова Надежда Бадмацыреновнагы зугаа.
16.18  Хүгжэм     
16.40 ШАГАЙ. Хүүхэды дамжуулга. Дамнин Ошоровы хүүхэдтэ зорюулсан багахан рассказууды Буряад Уласы Габьяата багша – Зоя Дылыков уншана.
16.45  Хүгжэм     
17.00 АСУУДАЛ - ХАРЮУ. Шууд викторина.
17.50 Хүгжэм.
18.00    СОНИН МЭДЭЭ.   УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ.    ЗУРХАЙН НОМ.  Аймагы мэдээсэл, уларилы шэнжэ, үглөөдэры зурхай.
18.06 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал     Удэр  бүриин  сургаал   
18.09 Соносхол, зарлал     
18.16  ТУСХАЙ РЕПОРТАЖ. Гусиноозерск хотын Пульс радио Сэлэнгэ тухай.
18.23 Хүгжэм.
18.33 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЫ ТОЛИ.
18.34  Хүгжэм. 
18.50 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД.
18.57   Хүгжэм. 
19.22 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Тамча нютаг тухайгаа эссе Сэлэнгын аймагы 92 – ть сургуулиин буряад хэлэны багша Надежда Бадмацыреновна уншана.
19.27 Хүгжэм. 
19.37 ҮЛЗЫ УТАС. Үдэры дабталга. Сэлэнгын аймагы Тамча тоонтоты, Буряады Гүрэны Хүдөөажахын Академиин ахамад багша - Бадмаев Юрий Цырендоржиевичты тухай зугаа.
20.17 Хүгжэм
20.27 ЦАГЫ ЭРЬЕСЭ – КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. Сэлэнгын аймагы Рыбхоз нютагта ажасуудаг үндэр насты Бадмаева Анна Доржиевнаты зугаа.
20.51 Хүгжэм
21.00     СОНИН МЭДЭЭ.    УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ.    ЗУРХАЙН НОМ.         Монгол Ороны мэдээсэл, уларилы шэнжэ, мүнөөдэры зурхай
21.06   ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал     Удэр  бүриин  сургаал   
21.09   Соносхол, зарлал     
21.16 ТУСХАЙ РЕПОРТАЖ. Гусиноозерск хотын Пульс радио Сэлэнгэ тухай.
21.21 Хүгжэм.
21.31 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЫ ТОЛИ.
21.32  Хүгжэм.   
 21.50 ЦУУ ЭМГЭЙГЫМ ОНТОХОНУУД. Хүүхэды  дамжуулга.   
21.53 «Yлгын  дуун»   
21.55 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Сэлэнгын аймагы «Галуута нуур» гэсэн нютагы засагы сомоны байгууламжиин засаг дарга Игорь Гармаевы зугаа.
22.00  Хүгжэм.       
22.15 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Тамча нютаг тухайгаа эссе Сэлэнгын аймагы 92 – ть сургуулиин буряад хэлэны багша Надежда Бадмацыреновна уншана.
22.20  Хүгжэм.       
22.30 НЮТАГЫМ ДОМОГ. Тамча тухай домог – Сэлэнгын аймагы засаг дарга, Тамча тоонтоты Станислав Гармаев уншана.
22.33  Хүгжэм.       
22.46   БУДДЫН  ШАЖАНЫ  ЦАГ.    24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ сургуулиин  эрдэмтэ багшанарты цугтаа  оршуулсан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевы 1001 шүлэгөөс бүридсэн  найман  бүлэгты   «Бэлигүүн толи»  гэсэн  зохёол         
23.19  Хүгжэм.   
23.37   АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажаны дээжэ судар. «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ  Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Данда лама уншана.   
23.57    Үдэшэлгэ       
00.00    Хүгжэм    Оршон  үеын  дуунууд 

 Үдэрэй сурбалжалагша: Баярма Жанцанова

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM