Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хори, Мухаршэбэр (хори буряад)

13.02.2020

Февралиин 13 – Хори, Мухаршэбэр (хори буряад)

06.00       БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ       Этигэл хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев      
06.56       БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ       «Буряад орон» үг.Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй      
07.00       СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ       Нютагай болон Монголой мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай      
 07.10   Соносхол, зарлал         
07.17 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэеын тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, багшын ажалай ветеран Цыден Чимитович Цыбиковтэй суг үглөөнэй дасхал дүүргэе
07.27 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
07.28 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
07.38 Хүгжэм
07.50 ДУУН ХАМБЫ. КАРАВАН ПЕСЕН Дабталга Хүгжэмтэ хамбышан - Байгал театрай гол дуушан Болдын Ганцэцэг
08.55 Хүгжэм
09.00     СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ       Нютагай болон Монголой мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай      
09.10 Соносхол, зарлал         
09.12 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэеын тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ, багшын ажалай ветеран Цыден Чимитович Цыбиковтэй суг үглөөнэй дасхал дүүргэе
09.21 Хүгжэм
09.26 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
09.27 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
09.41 «Буряад-ФМ» радиогой айлшантай уулзалга Дабталга Хүгжэмшэн, үльгэршэн, хөөмэй дуушан, эхилжэ байһан найруулагша Виктор Жалсановтай хөөрэлдөөн
10.21 Хүгжэм
11.18 ХҮДӨӨ АЖАХЫ Дабталга «Үльдэргэ» ажахын захирал Булат Цырендоржиевич Будажанаев, хүдөө ажахын эрдэмэй кандидат Жаргал Цыдыпович Цыдыпов
11.47 Хүгжэм
12.00       СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.        Нютагай болон Монголой мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай      
12.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал       Үдэр бүриин сургаал             
12.13   Соносхол, зарлал        
12.25 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
12.26 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
12.36 «Буряад-ФМ» радиогой айлшантай уулзалга Сэхэ дамжуулга «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай «Бурятия» сониной редактор Светлана Ринчиндоржиевна Намсараева
13.01 Хүгжэм
13.21 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН Сэхэ дамжуулга Хориин тайшаанар. Цогто Номтоев
13.40 Хүгжэм
14.00 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ Сэхэ дамжуулга Буряад Уласай Арадай Хуралай Бюджедэй, татабриин болон сан жасын талаар хорооной түрүүлэгшэ, Мухар-Шэбэрэй нютаг зоной эблэл ударидагша Зоригто Лубсанович Цыбикмитов
14.30 Хүгжэм
15.00        СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.       Нютагай болон Монголой мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай      
15.12      ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал       Үдэр бүриин сургаал      
15.14 Соносхол, зарлал        
15.27 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
15.28 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
15.38 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Соёл уралиг Дабталга. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй драматическа театрта февраль һарын 13-14 үдэрнүүдтэ табихаяа байһан «Наян наваа» гэжэ шэнэ зүжэг – дипломно хүдэлмэри тухайгаа Виктор Жалсанов хөөрэнэ
16.08 Хүгжэм
16.30 «Буряад-ФМ» радиогой айлшантай уулзалга Мүнөөдэрэй дабталга «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай «Бурятия» сониной редактор Светлана Ринчиндоржиевна Намсараева
16.55 Хүгжэм
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина
18.00        СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.       Нютагай болон Монголой мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай      
18.12 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал       Үдэр бүриин сургаал      
18.14 Соносхол, зарлал        
18.27 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
18.28 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
18.38 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ Сэхэ дамжуулга Буряад Уласай Арадай Хуралай Бюджедэй, татабриин болон сан жасын талаар хорооной түрүүлэгшэ, Мухар-Шэбэрэй нютаг зоной эблэл ударидагша Зоригто Лубсанович Цыбикмитов
19.08 ДУУН ХАМБЫ. КАРАВАН ПЕСЕН Буряадай гүрэнэй дуу болон хатарай «Байгал» театрай гол дуушана Болдын Ганцэцэг
20.00 Хүгжэм
20.15 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ Дабталга Мухар-Шэбэрэй аймагай байгуулагдаһаар 90 жэлэй ойн баярта зорюулһан үгүүлэл
20.45 Хүгжэм
21.00     СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.        Нютагай болон Монголой мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай      
21.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал       Үдэр бүриин сургаал           
21.12 Соносхол, зарлал    
21.25 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
21.24 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга
21.30 ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ЖЭГҮҮР «Буряад-ФМ-дэ» тоглолто Гунга Чимитовэй 90 жэлэй ойн баярта зорюулһан Буряадай гүрэнэй дуу, хатарай «Байгал» театрай тоглолто
23.12 Хүгжэм
23.39 «АЛТАН ГЭРЭЛ»    Буддын шажанай дээжэ судар.       «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана     
23.58       ҮДЭШЭЛГЭ           
00.00  ХҮГЖЭМ

Үдэрэй сурбалжалагша: Сарюна Эрдынеева

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM