Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Ярууна, Загарай (хори буряад)

15.03.2020

06:00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев 
06:56 БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ. «Буряад орон» үг.Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй 
07:00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, зурхай 
07:10 Соносхол, зарлал. 
07:20 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе. 
07:30 Яруунын аймагай һүлдэ дуун «Ярууна» хүг. Анатолий Андреевэй, үг. Гунгаа Чимитовэй Галина Шойдагбаева дуулана 
07:35 НЮТАГАЙ МАГТААЛ. 
07:40 Хүгжэм Д-Д. Бочигтоев. Арадай дуун “Бадмахан ленхобо” 
Р. Бурхиев “Яруунаһаа мэндэ” үг.- Ж. Цыденовай, хүг. – Р. Бурхиевай 
07:47 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. Ким Цыденовэй «Яруунамни » 
Ц-Х. Дашиева уншана 
07:51 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
07:52 НОМЫН ХҮРДЭ 
Ивалгын дасанай шэрээтэ Аюр лама Цырендылыков дасанайнгаа музей тухай хөөрэнэ. 
08:50 Хүгжэм 
09:00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
09:09 Соносхол, зарлал. 
09:19 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе. . 
09:29 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
09:30 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА 
09:37 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА Сагаалхы баярай амаршалга – Яруунын аймаг гулбаа Шагдаров Цыденжап Григорьевич 
09:39 Хүгжэм "Зандан Жуута Ярууна". үг. Ц. Бадмаевай, хүг.Ю.Эрдынеевай. Д. Дашиев дуулана 
09:44 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА Сагаалхы баярай амаршалга – Яруунын аймаг гулбаагай хүдөө ажахын талаар орлогшо Жамсуев Абида Цыдыпович 
09:48 Хүгжэм Ярууна нютагай дуунууд 
10:20 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН 
Алексеева Тамара Андриановнагай 90 жэлэйн он баярта зорюулагдаhан дамжуулгада Санжиева Светлана Цымпиловна, Санжиева Светлана Доржиевна. Санжиевтанай гэр бγлэ тухай хөөрэнэд. 
11:08 НОРДОБ ЭРДЭНИ АХАЙН ДОМОГУУДҺАА. Алтан загаһан ба үншэн хүбүүн тухай 
11:34 Хүгжэм 
12:00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
12:10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал 
12:12 Соносхол, зарлал. 
12:22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ 
12:24 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА 
12:30 САГАЙ ЭРЬЕСЭ. КОЛЕСО ВРЕМЕНИ 
Сэхэ дамжуулга Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулһан Асагад нютагай дайнай баатарнууд тухай Намдыков БатоЦыденжапович, Нанзанова Очир-Ханда Найдановна, Чимитова Маргарита Митыповна ба һургуулиин шабинар Дабадагбаева Сындыма, Цыренова Айлана, Абидуева Анна хөөрэнэ. 
13:30 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА Сагаалхы баярай амаршалга – Яруунын аймаг гулбаа Шагдаров Цыденжап Григорьевич 
13:32 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА Сагаалхы баярай амаршалга – Яруунын аймаг гулбаагай хүдөө ажахын талаар орлогшо Жамсуев Абида Цыдыпович 
13:36 Хүгжэм 
13:50 САГАЙ ЭРЬЕСЭ - КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. 
Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулһан дайнай баатарнуудай үхибүүдтэй уулзалга. Чимитжапова Цыпилма Цыремпиловна, 
Барданова Светлана Батомункуевна, Козлова Цырен-Ханда Шойжинимаевна, Литвинова Дарима Дамбаевна 
14:50 Хүгжэм 
15:00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
15:10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал 
15:12 Соносхол, зарлал. 
15:22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ 
15:23 ДУУН ДАЛАЙ – ОКЕАН ПЕСЕН. Монголой буряадай дуунууд 
15:50 Хүгжэм 
16:20 ДҮРБЭН БЭРХЭ Загарай болон Хяагтын аймагуудай дунда Сагаалхы баярай урилдаан 
17:50 Хүгжэм 
18:00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
18:10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал 
18:12 Соносхол, зарлал. 
18:22 САГАЙ ЭРЬЕСЭ КОЛЕСО ВРЕМЕНИ 
Исингэ нютаг тоонтотой Тарбаева Цырен-Дыжит Мерхиновна ба басаганиинь Бадма-Ханда Тарбаевна Мерхинова урданай байдал, түүхэ домог хөөрэнэ 
19:27 Хүгжэм 
19:37 ҮЛЗЫ УТАҺАН Яруунаһаа гарбалтайМонголой буряад Батын Амгалантай хөөрэлдөөн 
20:45 Хүгжэм Монголой буряадуудай дуунууд 
21:00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай 
21:09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. 
Этигэл хамбын сургаал 
21:12 Соносхол, зарлал 
21:22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
21:23 Хүгжэм 
21:30 САГАЙ ЭРЬЕСЭ. КОЛЕСО ВРЕМЕНИ 
Мүнөөдэрэй дабталга Илалтын 75 жэлэй ойн баярта зорюулһан Асагад нютагай дайнай баатарнууд тухай Намдыков БатоЦыденжапович, Нанзанова Очир-Ханда Найдановна, Чимитова Маргарита Митыповна ба һургуулиин шабинар Дабадагбаева Сындыма, Цыренова Айлана, Абидуева Анна хөөрэнэ. 
22:30 Хүгжэм 
23:08 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. 24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлины” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулһан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөө бүридэһэн найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол    
23:40 «АЛТАН ГЭРЭЛ» 
Буддын шажанай дээжэ судар. «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана 
23:59 Үдэшэлгэ. 
00:00 Хүгжэм

Үдэрэй сурбалжалагшад: Сэсэгма Жигжитова, Цыцыгма Дашиева

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ