Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хурамхаан (баргажан буряад)

16.03.2020

06.00     БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  Этигэл хамбын зальбарал.
Доншуур маани.  Оролто үгэ, тайлбари - XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев    
06.56    Буряад Уласай түрын дуулал.   «Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй    
07.00     СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай    
07.08    Соносхол, зарлал.         
07.18      ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Дамбиев Михаил Львович - Этигэл Хамбын нааданай абарга.
07.25   Хүгжэм
08.00 НҮҮДЭЛ САЛХИ – ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ. дабталга
Цыденов Анатолий Хэшэгтуевич, Монголой һургуули, һурагшад тухай хөөрэхэ.
08.28 Хүгжэм
09.00     СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай    
09.06    Соносхол, зарлал         
09.23 Хүгжэм
09.40 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
09.41 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД. Хүүгэдэй дамжуулга.
09.53 Хүгжэм
10.07 ДҮРБЭН БЭРХЭ. Хурамхаан болон Хэжэнгэ аймагуудай дунда урилдаан.
11.30 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай    
12.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.   Этигэл хамбын сургаал.     Үдэр бүриин сургаал   
12.10 Соносхол, зарлал.    
12.21 Хүгжэм
12.41 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ
12.42. Хүгжэм
13.00. ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ. Сэхэ дамжуулга.
Ринчинов Аюша Дабаевич, Этно модельдэ 1-дэхи һуури эзэлһэн. “Уряал” гэһэн ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ.
13.40 Хүгжэм.
14.00 БУРЯАД ФМ РАДИОГОЙ АЙЛШАНТАЙ УУЛЗАЛГА. Сэхэ дамжуулга. Лубсанов Сергей Цыбикович, Чернобылиин АЭС-эй авариин уршагай усадхалгада хабаадалсаһан хүн.
14.40 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай    
15.06 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.   Этигэл хамбын сургаал.     Үдэр бүриин сургаал   
15.08   Соносхол, зарлал.   
15.18 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД. Хүүгэдэй дамжуулга.
15.28 Хүгжэм
16.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Сэхэ дамжуулга.
Жорж Мангутович Абзаев Булат Бадмаев хоёр Арзгун нютагта баригдажа байһан хүшөө тухай хөөрэжэ үгэхэ.
16.40 Хүгжэм
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина
17.50 Хүгжэм
18.00   СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай   
18.10 Соносхол, зарлал.   
18.21 Хүгжэм
18.30 САГААН ҺАРЫН УУЛЗАЛГАНУУД. Сэхэ дамжуулга.
Раднаев Алексей, Аргатын дунда һургуулиин дүүргэгшэдэй дунда үнгэргэгдэһэн мүрысөөн тухай хөөрэхэ.
19.05 Хүгжэм
19.15 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ. Үдэрэй дабталга. Ринчинов Аюша Дабаевич, Этно модельдэ 1-дэхи һуури эзэлһэн. “Уряал” гэһэн ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ.
19.55 Хүгжэм
20.05 БУРЯАД ФМ РАДИОГОЙ АЙЛШАНТАЙ УУЛЗАЛГА. Үдэрэй дабталга. Лубсанов Сергей Цыбикович, Чернобылиин АЭС-эй авариин уршагай усадхалгада хабаадалсаһан хүн.
20.45 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай   
21.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.     Үдэр бүриин сургаал  
21.12 Соносхол, зарлал.     
21.26 Хүгжэм
21.35 НОМЫН ХҮРДЭ. КОЛЕСО УЧЕНИЯ Баргажанай дасан
22.48 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулаан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөөн бүридэһэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол, III – дахи хуби.      
23.20 Хүгжэм
23.40 АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23.47 Хүгжэм
23.59 ҮДЭШЭЛГЭ
24.00 Хүгжэм Оршон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагша: Эрдэм Будаин

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ