Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Худайн гол (эрхүү буряад)

17.03.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын зальбарал.
Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев.
06.56 БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ ДУУН. «Буряад орон»
үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй.
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай.
07.10 Соносхол, зарлал
07.21 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Дарханов Фёдор Иванович – Ородой Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим, Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай, Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэришэн дасхал хэнэ.
07.30 Хүгжэм.
07.50 ДУУН ДАЛАЙ- ОКЕАН ПЕСЕН. Буряадай гүрэнэй дуу хатарай “Байгал” театрай дуушан, Буряад Уласай арадай артистка - Сэдэб Банчикова дуулана.
08.18 Хүгжэм.
08.30 ДУУН ДАЛАЙ- ОКЕАН ПЕСЕН. Эрхүү буряадай дуунууд.
08.56 Хүгжэм.
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Монгол Уласай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай
09.10 Соносхол, зарлал   
09.15 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Дарханов Фёдор Иванович - Ород Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим, Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай, Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэн дасхал хэнэ.
09.24 Хүгжэм.
09.40 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Худайн голой эхирит – булагат буряадуудай буряад – ород толи. Данил Наталиновай суглуулбариһаа.
09.41 Хүгжэм.
10.00 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА
10.09 Хүүгэдэй хүгжэм.
10.20 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН.
Мэдэг Намсараевна Улановагай оршуулһан зохёолнуудые МАН-да һурадаг үхибүүд уншана.
10.32 Хүгжэм.
10.40 ЭДИР РЕПОРТЁР. Хүүгэдэй дамжуулга.
МАН-да һурадаг, РБНЛИ-н 8-дахи ангиин һурагша Цырендылыкова Номина - һургуулиин һонинуудаар танилсуулна.
10.43 Хүгжэм.
11.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Эхирит – Булагадай аймагай Харганайн тойрогой радиодо ажалладаг - Виктория Даниловна Мандановатай уулзаһан зугаа.
11.08 Хүгжэм.
11.30 НОРДОБ ЭРДЭНИ АХАЙН ДОМОГУУДҺАА. Тарбаган тухай үльгэр.
11.42 Хүгжэм.
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай.
12.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал.
12.12 Соносхол, зарлал.
12.22 Хүгжэм.
12.40 ШУУД ЭФИРТЭ АРАДАЙ РЕПОРТЁР. Харганайн дасанай шэрээтэ- Зоригто лама һонинуудаараа хубаалдана. Орожо ерэһэн Хулгана елэй байра байдал ямар байхаб гэжэ зугаална.
13.00 Хүгжэм.
13.20 НОМЫН ХҮРДЭ – КОЛЕСО УЧЕНИЯ. Эрхүү можын Харганайн дасанай ширээтэ - Зоригто ламатай зугаа.
13.53 Хүгжэм.
14.20 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Уран һайханай хүгжэмтэ дамжуулга. Булат Бутунаевай шүлэгүүдээр танилсалга.
14.40 Хүгжэм.
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Монгол Уласай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай.
15.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал.
15.12 Соносхол, зарлал.
15.22 Хүгжэм.
15.40 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА.
15.47 Хүүгэдэй хүгжэм.
16.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ, УРАЛИГ. Сэхэ дамжуулга.
Баира Бальбурова – шэнэ номтоёо танилсуулна.
16.40 Хүгжэм.
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина.
17.50 Хүгжэм.
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай.
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал.
18.12 Соносхол, зарлал.
18.22 Хүгжэм.
18.40 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Эхирит – Булагадай аймагай Харганайн тойрогой радиодо ажалладаг - Виктория Даниловна Мандановатай уулзаһан зугаа.
18.48 Хүгжэм.
19.00 ДУУН ХАМБЫ – КАРАВАН ПЕСЕН. Бутидэй Дондок – Сэрэн – хүгжэмтэ хамбышан.
20.00 Хүгжэм.
20.20 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН.
Мэдэг Намсараевна Улановагай оршуулһан зохёолнуудые МАН-да һурадаг үхибүүд уншана.
20.32 Хүгжэм.
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. Монгол Уласай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай.
21.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал.
21.12 Соносхол, зарлал.
21.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Худайн голой эхирит – булагат буряадуудай буряад – ород толи. Данил Наталиновай суглуулбариһаа.
21.23 Хүгжэм.
21.40 ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ЖЭГҮҮР.
Буряад ФМ радиогой долгин дээрэ тоглолто. «Наран Гоохон» - ансамблиин тоглолто. Арадай заншал, зугаанууд. Эхирид болон Баяндайн дуушадые шагнаябди.
22.36 Хүгжэм.
22.50 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. 24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулаан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөөн бүридэһэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол, II – дохи хуби.     
23.22 Хугжэм.
23.40 «АЛТАН ГЭРЭЛ».  Буддын шажанай дээжэ судар.  «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана. 
23.59 Үдэшэлгэ.

Үдэрэй сурбалжалагша: Лариса Хабусова

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ