Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хурамхаан (баргажан буряад)

23.07.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  Этигэл хамбын зальбарал. 
Доншуур маани.  
Оролто үгэ, тайлбари - XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев     
06.56 Буряад Уласай түрын дуулал.    «Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй     
07.00  СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай     
07.09  Соносхол, зарлал.          
07.21  ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ.   Дамбиев Михаил Львович - Этигэл Хамбын нааданай абарга. 
07.29  Хүгжэм
07.53 ҮЛЗЫ УТАҺАН.Эрдыниева Жанна Хэшэгтуевна Хурамхаанай аймагай 18-дахи отрядай 32-дохи түймэр сараха хэлтэсэй гал түймэрэй хамгаалтын, аюулгүй байдалай инструктор, хүдэлмэри тухай хөөрэнэ. 
08.07 Хүгжэм
08.29 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ.Раднаев Нима Доржиевич, Хурамхаанай аймагай Джергийн байгаалиин дархан газарай дарга хүдэлмэри тухайгаа хөөрэнэ. 
08.40 Хүгжэм
09.00     СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай     
09.06    Соносхол, зарлал          
09.20 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Дамбиев Михаил Львович - Этигэл Хамбын нааданай абарга. 
09.28 Хүгжэм
09.32 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
09.33 Хүгжэм
10.03 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ.Хурамхаанай хүүгэдэй хүгжэмэй һургуулиин багша Бальжиев Саян Юрьевич хүдэлмэри тухайгаа, морин-хуур тухай хөөрэнэ. 
Баярма Будаева Бэлигма Будаева Үльгэрнүүд Аудон “Мүнгэн хонхонууд” 
10.25 Хүгжэм
10.50 ШАШАА ЧЭГЧЫН ШАЛЯАНУУД.
11.01 Хүгжэм
11.30 ХҮХЮУ БУРЯАД. Түгэд Раднаев “Нюдэхэнүүд” 
11.34 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай     
12.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.     
Этигэл хамбын сургаал.     Үдэр бүриин сургаал    
12.11 Соносхол, зарлал.    
12.15 Хүгжэм
12.30 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Сэхэ дамжуулга. Гармаев Алексей Бадмадоржиевич, Гармаев Дмитрий Дабаевич хоёр Бархан уула дээшээ гараһан тухайгаа хөөрэхэ. 
12.55 Хүгжэм
13.05 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
13.06 Хүгжэм
13.20 ҮЛЗЫ УТАҺАН.Хэһээлтэнүүдые гүйсэдхэлгын федеральна албан. 2-дохи шороной хүмүүжүүлэгшэ Бальжиев Баир Владимирович ажал тухайгаа хөөрэнэ. 
13.29 Хүгжэм
14.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ. 
Сэхэ дамжуулга. “Буряад циркын 20 жэлэй ойдо” . Догданова Туяна Молоновна циркын түүхэ тухай хөөрэнэ. 
14.30 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай     
15.07 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.   Этигэл хамбын сургаал.     Үдэр бүриин сургаал    
15.10   Соносхол, зарлал.    
15.21 Хүгжэм
15.50 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН.Гомбоев Баир Гомбоевич, Хурамхаанай аймагай «Оптимист» гэһэн клубай эмхидхэгшэ хүдэлмэри тухайгаа хөөрэнэ. 
16.16 Хүгжэм
16.50 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина.
17.50 Хүгжэм
18.00     СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.   Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, мүнөөдэрэй зурхай    
18.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.     
Этигэл хамбын сургаал.     Үдэр бүриин сургаал    
18.11 Соносхол, зарлал.    
18.15 Хүгжэм
18.40 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Үдэрэй дабталга. Гармаев Алексей Бадмадоржиевич, Гармаев Дмитрий Дабаевич хоёр Бархан уула дээшээ гараһан тухайгаа хөөрэхэ. 
19.05 Хүгжэм
19.25 ҮЛЗЫ УТАҺАН. 
Үдэрэй дабталга. Хэһээлтэнүүдые гүйсэдхэлгын федеральна албан. 2-дохи шороной хүмүүжүүлэгшэ Бальжиев Баир Владимирович ажал тухайгаа хөөрэнэ. 
19.45 Хүгжэм
20.10 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Үдэрэй дабталга.Гомбоев Баир Гомбоевич, Хурамхаанай аймагай «Оптимист» гэһэн клубай эмхидхэгшэ хүдэлмэри тухайгаа хөөрэнэ. 
20.36 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ.  УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагай мэдээсэл, уларилай шэнжэ, үнөөдэрэй зурхай    
21.07 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР.     Үдэр бүриин сургаал   
21.10 Соносхол, зарлал.      
21.14 Хүгжэм 
21.40 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ. Үдэрэй дабталга.“Буряад циркын 20 жэлэй ойдо” . Догданова Туяна Молоновна циркын түүхэ тухай хөөрэнэ. 
22.10 Хүгжэм.
22.48 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлин” дээдэ һургуулиин  эрдэмтэ багшанартай сугтаа  оршуулаан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгһөөн бүридэһэн  найман  бүлэгтэй   «Бэлигүүн толи»  гэһэн  зохёол    
23.22 Хүгжэм
23.40 АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана 
23.59 ҮДЭШЭЛГЭ 
24.00 Хүгжэм

Үдэрэй сурбалжалагша: Эрдэм Будаин

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 303 тобшо
- Спутник "Ямал-401"

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM