Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Ярууна, Загарай (хори буряад)

25.07.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.
Этигэл хамбын зальбарал. Доншуур маани.
Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев
06.56 БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ. «Буряад орон»
үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
07.10 Соносхол, зарлал.
07.16 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе.
07.32 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. Ким Цыденовэй «Яруунадаа»
Ц-Х. Дашиева уншана
07.35 «Холбоо 3 Ярууна», хүг. Владимир Дамбаевай, үг. Н. Доржиевай. Доржи-Ханда Галсанова дуулана.
Р. Бурхиев “Яруунын мэндэ” үг.- Ж. Цыденовай, хүг. – Р. Бурхиевай.
07.44 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА Ярууна тухай дуунууд, шүлэгүүд
08.34 Хүгжэм
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
09.10 Соносхол, зарлал.
09.20 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Буряад Уласай бэе тамирай габъяата хүдэлмэришэн, багшын ажалай ветеран Цыбиков Цыден Чимитовичтай суг үглөөнэй дасхал дүүргэе. .
09.33 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. “Шираб Нимбуевай – гайхамшагта бэлиг”. Поэдэй 110 жэлэй ойдо зорюулагдана
10.51 АГУУЕХЭ ИЛАЛТЫН ҺАЙНДЭРТЭ ЗОРЮУЛАГДАҺАН
Дархита hууриин дайнай баатарнууд, дайнай ара талын ажалшад тухай γри hадhадынь, нютагаархидынь дурсаха.
Намдылова Дарима Сарьяновна – багшын ажалай ветеран,
Гынденова Жалма Дамбаевна, Базарова Мария Улалаевна-
багшын ажалай ветеран, Цынгилов Базыр Дондукович-
Россиин габьята барилгашан.
11.56 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
12.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
12.12 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ
12.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
12.23 АЛДАР СОЛЫН ХҮШӨӨ. Сэхэ дамжуулга Горхон нютагаархид дайнай баатарнууд, дайнай ара талын ажалшад тухайгаа дурсаха. Дугарова Лариса Бадмадашиевна - Горхоной дунда hургуулиин директор, Ород гγрэнэй Болбосоролой эрдэм ухаанай хγндэтэй ажалшан.
Нимаев Роман Дугаржапович – наhанай амаралтада,
Буряад Уласай габьята юрист. Батуева Эльвира Энкановна –
анги хэлэнэй багша, Ород гγрэнэй Болбосоролой эрдэм ухаанай хγндэтэй ажалшан.
13.23 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА
13.31 Хүгжэм
14.00 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Сэхэ дамжуулга. Загарайн аймагай
нангин шγтѳѳнэй газарнууд. Сэдхүүлшэн Дашиева Цыцыгма Базаровна, Багша Нанзанова Очир-Ханда Найдановна хөөрэнэд
14.35 Хальмаг дуунууд
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
15.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
15.11 СОНОСХОЛ, ЗАРЛАЛ
15.21 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
15.22 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА
15.30 САГАЙ ЭРЬЕСЭ - КОЛЕСО ВРЕМЕНИ
Яруунын Мужыха нютаг тоонтотой, Буряад Республикын хүндэтэ эрхэтэн, Буряад Уласай габъяата малшан, Ленинэй ба Ажалай Улаан Тугай орден шантай 90 наһатай Ринчинов Балдан-Дамба Эрдынеевич ба басаганиинь Митыпова Галина Балдан-Дамбаевна уг гарбалайнгаа түүхэ хөөрэнэд
16.40 Ярууна нютагай дуунууд
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
18.12 Соносхол, зарлал.
18.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
18.23 Хүгжэм
18.40 ҮЛЗЫ УТАҺАН. УРАЛИГ. Ирагуу найрагша Ехэ Доржын Галсандулматай Шэнэхээн буряадуудай ажабайдал тухай хөөрэлдөөн
19.25 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. Ирагуу найрагша
Ехэ Доржын Галсандулмын шүлэгүүд зэдэлхэ
20.25 ДУУН ДАЛАЙ - ОКЕАН ПЕСЕН. Үбэр Монголой,
Монголой буряадуудай дуун
20.46 НОРДОБ ЭРДЭНИ АХАЙН ДОМОГУУДҺАА
Галуун шубуун тухай домог.
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
21.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР Этигэл хамбын сургаал
21.12 Соносхол, зарлал
21.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ.
21.23 АЛДАР СОЛЫН ХҮШӨӨ. Мүнөөдэрэй дабталга
Горхон нютагаархид дайнай баатарнууд, дайнай ара талын ажалшад тухайгаа дурсаха. Дугарова Лариса Бадмадашиевна -
Горхоной дунда hургуулиин директор, Ород гγрэнэй Болбосоролой
эрдэм ухаанай хγндэтэй ажалшан. Нимаев Роман Дугаржапович – наhанай амаралтада, Буряад Уласай габьята юрист.
Батуева Эльвира Энкановна – анги хэлэнэй багша,
Ород гγрэнэй Болбосоролой эрдэм ухаанай хγндэтэй ажалшан.
22.23 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. Мүнөөдэрэй дабталга
Загарайн аймагай нангин шγтѳѳнэй газарнууд.
Сэдхүүлшэн Дашиева Цыцыгма Базаровна,
Багша Нанзанова Очир-Ханда Найдановна хөөрэнэд
22.58 Хүгжэм
23.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. 
Эрдэни-Хайбзан Галшиевай «Бэлигүүн толи»
23.39 «АЛТАН ГЭРЭЛ».  Буддын шажанай дээжэ судар.      
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай
Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана     
23.58 Үдэшэлгэ.
00.00 Хүгжэм

Үдэрэй сурбалжалагша: Сэсэгма Цыбикова

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
- buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected]

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ