Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Баргажан (баргажан буряад). Отошын хурал

28.07.2020

06.00    БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.  
Этигэл хамбайн зальбарал. Доншуур маани.
Оролто үгэ, тайлбари – XXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев   
06.56    БУРЯАД УЛАСАЙ ТҮРЫН ДУУЛАЛ    
«Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А. Андреевэй   
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.     
07.07 Соносхол, зарлал
07.20 МАЛГААШНАЙ ДАСХАЛ. Дэлхэйн, Европын, Азиин абарга,
Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй тамирай габьяата мастер
Будаев Бористай суг үглөөнэй дасхал хэе
07.31 Хүгжэм
07.36 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
«Д» үзэгтэй үгэнүүд
07.37 Хүгжэм
07.45 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН Дулгар Доржиевагай шүлэгүүд
07.50 Хүгжэм
08.00 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН Владимир Бухаев «Нютагай шэнжэ»
08.11 Хүгжэм
08.29 ДУУН ДАЛАЙ – ОКЕАН ПЕСЕН.
Жамсаран Лубсанов «Бадма Балдаков тухай»
08.50  Хүгжэм
09.00   СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.     
09.05 Соносхол, зарлал
09.14 МАЛГААШНАЙ ДАСХАЛ. Бүхэ барилдаагаар
ахамад барилдаашадай дунда дэлхэйн абарга, һоригшо
Батор Цыренов дасхал хэнэ
09.30 БАДМА СЭСЭГ. Отошын хурал.
11.02 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
11.04 Хүгжэм
11.18 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Архиваан Баир Цыденович Нимаев –
Москва хотодо ажллдаг эмшэн, Баянгол нютагаан гарбалтай
11.46 Хүгжэм
11.49 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯНУУД. Хүүгэдэй дамжуулга.
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ.  ЗУРХАЙН НОМ.    
12.06 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал
12.09 Соносхол, зарлал
12.13 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
«Д» үзэгтэй үгэнүүд
12.14 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯНУУД. Хүүгэдэй дамжуулга.
12.19 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ «Манай нютагай ветеран»
Бадмаев Дондоб Молонович тухай Надмитова Юля, Лугшахаанай
6-хи ангиин һурагша уншана
12.20 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ.
Леонид Пантелеев «Минии зүрхэнэй эбшэн» Юмжана Гашиданчинова, Лугшахаанай 6-хи ангиин һурагша уншана
12.23  Хүгжэм
12.30 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ София Степанова, Лугшахаанай 6-хи ангиин һурагша уншана
12.32 Хүгжэм
12.40 ДЭЛХЭЙН УРАН ЗОХЕОЛ. Александр Пушкинэй шүлэгүүд
Эрдэни Раднаев уншана
12.44 Хүгжэм
13.00 ШАГАЙ.
Сэхэ дамжуулга гар утаһаар Елена Бубеева, Уланай нютагай дунда һургуулиин багша, 11-хи анги дүүргэжэ байгаан үхибүүд тухайгаа
13.10 Хүгжэм
13.15 ШАГАЙ.
Сэхэ дамжуулга гар утаһаар Сэсэглана Шарушкина, 11-хи анги дүүргээшээ, алтан медальда гаража ябаашаа хөөрэхэ. Уланай нютагай дунда һургуулиин һурагша.
13.25 Хүгжэм
13.35 ШАГАЙ. Сэхэ дамжуулга гар утаһаар Эрдэни Нимаев,
Хилганайн дунда һургуулиин 11-хиин һурагша ЕГЭ, дээдэ һургуули тухай
13.45 Хүгжэм
14.00 ДУУН ДАЛАЙ – ОКЕАН ПЕСЕН. Монголой мэдээжэ хүгжэмшэн, профессор, 200 гаран пьесэ, соната, бүтээлнүүдэй зохеолшон
Нацагиин Жанцанноровой дуунууд
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ.  ЗУРХАЙН НОМ.    
15.06 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал
15.09 Соносхол, зарлал
15.13 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
«Д» үзэгтэй үгэнүүд
15.14 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯНУУД. Хүүгэдэй дамжуулга.
15.20 Хүгжэм
16.00 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ. «Манай нютагай ветеран»
Бадмаев Дондоб Молонович тухай Надмитова Юля,
Лугшахаанай 6-хи ангиин һурагша уншана
16.02 Хүгжэм
16.10 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ. Леонид Пантелеев
«Минии зүрхэнэй эбшэн» Юмжана Гашиданчинова, Лугшахаанай
6-хи ангиин һурагша уншана
16.13  Хүгжэм
16.20 ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ. София Степанова, Лугшахаанай
6-хи ангиин һурагша уншана
16.22 Хүгжэм
16.40 ШАГАЙ. Елена Бубеева, Уланай нютагай дунда һургуулиин багша, 11-хи анги дүүргэжэ байгаан үхибүүд тухайгаа
16.50 Хүгжэм
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ.  ЗУРХАЙН НОМ.    
18.06 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал
18.09 Соносхол, зарлал
18.18 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
«Д» үзэгтэй үгэнүүд
18.21 Хүгжэм  
18.27 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯНУУД. Хүүгэдэй дамжуулга.
18.36 Хүгжэм  
19.00 ШАГАЙ. Сэсэглана Шарушкина, 11-хи анги дүүргээшээ,
алтан медальда гаража ябаашаа хөөрэхэ. Уланай нютагай
дунда һургуулиин һурагша.
19.10 Хүгжэм  
19.30 ШАГАЙ. Сэхэ дамжуулга гар утаһаар Эрдэни Нимаев,
Хилганайн дунда һургуулиин 11-хиин һурагша ЕГЭ, дээдэ һургуули тухай
19.40 Хүгжэм  
20.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. АРХИВААН Бато-Жаргал Бубеевич Дармаев – хизаар ороноо шэнжэлэгшэ, Баянгол нютагаан гарбалтай
20.50 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ.  ЗУРХАЙН НОМ.    
21.06 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал
21.07 Соносхол, зарлал    
21.22 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
«Д» үзэгтэй үгэнүүд
21.22 Хүгжэм  
21.30 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Соодой ламайн гэгээрэлдэ ябаан хойнаан 100 жэл болаанда гаргагдаан дискаан дуунууд:
- Арьяа бала бурханай магтаал тарни
- Ногоон Дари Эхэ бурханай магтаал тарни
- Очирвани бурханай магтаал тарни
- Манжушри бурханай магтаал тарни
Хүг. О. Намжилов, ая Х.Бодиев
21.44 Хүгжэм  
23.35 БАДМА СЭСЭГ. АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар.
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай
Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23.55 ҮДЭШЭЛГЭ.       
00.00     Хүгжэм.    Оршон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагша: Баярма Раднаева

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 303 тобшо
- Спутник "Ямал-401"                                                                                                            - 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected]
Buryad.fm - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM