Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Үбэр-Байгал (хори, хамниган)

29.07.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын зальбарал. Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – XXIV дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев
06.56 БУРЯАД УЛАСАЙ ҺҮЛДЭ ДУУН «Буряад орон» үг. Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙ
07.08 Соносхол, зарлал
07.13 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
07.14 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Спортын мастер Цыбик Максаров дасхал хэнэ
07.23 Агын буряадай тойрогой һүлдэ дуун «Алтан бууса-Агамнай» А.Бороев. Д. Ирдынеев дуулана.
07.26 АЛДАР СОЛЫН ХҮШӨӨ. Буряадай 1-дэхи лицей-интернадай 5-дахи ангиин һурагша Дугарова Аяна “Агын обелиск” гэһэн найруулга уншана.
07.30 Хүгжэм
07.40 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА.
07.51 Хүгжэм
08.06 ИЛАhАН ТЭМДЭГ. Намнанай лама тухай
08.34 ШАГАЙ. Уран зохёлшон Цыденжаб Жимбиевай шүлэгүүдые Буряадай 1-дэхи лицей-интернадай һурагшад уншана
08.47 Хүгжэм
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
09.10 Соносхол, зарлал
09.17 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
09.18 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Спортын мастер Цыбик Максаров дасхал хэнэ
09.27 Хүгжэм.
09.30 САГАЙ ЭРЬЕСЭ- КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. “Наян Наваа ба Хори буряадай эхэ түүхэ” гэһэн сэдэбээр хөөрэлдөөн. Түүхын эрдэмэй доктор Булат Зоригтуев, сэтгүүлшэн Александр Махачкеев хоёр хөөрэнэ. Дамжуулга хүтэлэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов.
11.05 Хүгжэм.
11.10 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. “Юсун туг ба Онон голы Тугчин нитугы түүкэтэ газарнууд” гэсэн сэдэбээр орон нитугаа судлагч
Баир Дулмажапов ярина.
11.55 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
12.11 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
12.13 Соносхол, зарлал
12.26 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
12.27 Хүгжэм
13.00 ТЭНСҮҮРИ. ЗҮРИЛДӨӨ ЗҮБШЭЕ Студиин айлшан: сэтгүүлшэн, ниитын ажал ябуулагша Бато Очиров. Хөөрэлдөөнэй сэдэб: “Буряад арадай ерээдүйн сагай зарим асуудалнууд”.
14.00 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЁЛ УРАЛИГ Елена Борохитова,дуушан, Үхэрик тоонтоһоо гарбалтай. Зохёохы ажалай намтар тухай
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
15.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
15.12 Соносхол, зарлал
15.17 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. Үгынгөө сан баяжуулая.
15.18 Хүгжэм
15.30 ҮТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. Үбэр Байгалай Петровск-Забайкальска аймагай Үнгөө нютагhаа гарбалтай Филипп Агванов, ажалай ветеран, дайнай үеын үхибүүн, hонин намтар тухайгаа хөөрэнэ.
16.31 Хүгжэм
16.34 АЛДАР СОЛЫН ХҮШӨӨ “Агын обелиск” найруулга. Буряадай 1-дэхи лицей-интернадай 5-дахи ангиин һурагша Дугарова Аяна уншана.
16.38 Хүгжэм
17.00 АСУУДАЛ-ХАРЮУ. Шууд викторина
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургал
18.12 Соносхол, зарлал
18.17 Хүгжэм
18.30 САГАЙ ЭРЬЕСЭ- КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. “Наян Наваа ба хори буряадай эхэ түүхэ” гэһэн сэдэбээр хөөрэлдөөн. Түүхын эрдэмэй доктор Булат Зоригтуев, сэтгүүлшэн Александр Махачкеев хоёр хөөрэнэ. Дамжуулга хүтэлэгшэ Бадмажаб Гындынцыренов.
20.04 Хүгжэм
20.10 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. “Юсун туг ба Онон голы Тугчин нитугы түүкэтэ газарнууд” гэсэн сэдэбээр орон нитугаа судлагч Баир Дулмажапов ярина.
20.53 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
21.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
21.13 Соносхол, зарлал
21.18 ТЭНСҮҮРИ. ЗҮРИЛДӨӨ ЗҮБШЭЕ. Студиин айлшан: сэтгүүлшэн, ниитын ажал ябуулагша Бато Очиров. Хөөрэлдөөнэй сэдэб: “Буряад арадай ерээдүйн сагай зарим асуудалнууд”.
22.18 Хүгжэм
23.26 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. Этигэл хамбын сургаалнууд. Манай ехэ ламануудай тодоруулсан шүтээнүүдтэ мүргэхын тус эрдэм. Бандида Хамба ламанарай субаргануудай тус эрдэм. Шухала хэрэгтэй сургаалнууд
23.57 Хүгжэм
23.59 Үдэшэлгэ
00.00 Хүгжэм.

Үдэрэй сурбалжалагшад: Бадмажаб Гындынцыренов, Надежда Гармаева

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected]
Buryad.fm - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM