Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Захаамин (хонгоодор буряад)

30.07.2020

06.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.
Саг, радиодохёо, үглөөнэй мэндэшэлгэ.
XXIV Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевай хандалга;
Этигэлэй хамбын зальбарал; Доншуур маани
06.56 БУРЯАД УЛАСАЙ ҺҮЛДЭ ДУУН.
«Буряад орон» үг.Д.Жалсараевай, хүгж. А.Андреевэй
07.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
07.09 Соносхол, зар мэдээ
07.14 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй
спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ,
арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн,
Россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ –
Валерий Дашеевич Цыбиковтай үглөөнэй дасхал
07.21 Хүгжэм
07.50 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Захааминай аймагай
«Добродом» гэһэн һайн дуранай нөөсын түбэй хүтэлэгшэ
Золто Михайлович Жамсуевтай харилсаа
08. 13 Хүгжэм
08.29 НОМЫН ХҮРДЭ- КОЛЕСО УЧЕНИЯ.
«Нэгэдэл» гэжэ нигүүлэсхы сэдьхэлэй буян үйлэдэлгын
жасын түрүүлэгшэ Солбон Дмитриевич Будаевтай
Арьяа Баала бурхаяа Санагада залаха тухай
08.51 Хүгжэм
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
09.09 Соносхол, зар мэдээ
09.13 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. Сүлөөтэ барилдаагаар СССР-эй
спортын мастер, Буряад Уласай соелой габьята хүдэлмэрилэгшэ,
арадай дархан, Буряадай уран зохёолшодой холбооной гэшүүн,
Россин юрэнхы һуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ –
Валерий Дашеевич Цыбиковтай үглөөнэй дасхал
09.20 Хүгжэм
09.40 ҮЛЗЫ УТАҺАН. СОЕЛ УРАЛИГ. Мэлэ нютагай хүүгэдэй жэшээтэ “Аялга” булгэмэй хүтэлбэрилэгшэ- Сусанна Владимировна Черниноватай “Обоо тахилга” заншал тухай зугаа
10.01 Хүгжэм
10.30 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА Эбтэй ябаха хэрэгтэй
10.39 Хүгжэм
11.00 ШАГАЙ. Хүүгэдэй дамжуулга
Санагын дунда һургуулиин үхибүүдтэй- Бадмаев Батор,
Шагдуров Владик, ПренглаевТүмэн гурбантай - дасан дээрээ уулзалга
11.07 Хүгжэм
11.20 АЛДАР СОЛЫН ХҮШӨӨ. Санагын дунда һургуулиин
4-дэхи ангиин Һурагша Цыденова Анастасия Хүшөөгэй түүхэ
11.23 Хүгжэм
11.40 ЭДИР РЕПОРТЕР. Цыденова Виктория өөрынгөө төөбии-
Чимитова Буда Будажамсаевна тухай
11.44 Хүгжэм
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
12.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
12.11 Соносхол, зарлал
12.20 Хүгжэм
12.50 ХҮДӨӨ АЖАХЫ. Логинов Дашанима Базарович
Санагын совхоздо моридые хаража байһан тухай
13.00 Хүгжэм
13.20 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Дабталга. Валерий Дондокович Халзанов, Владимир Михайлович Бадмаев хоертой зугаа
14.34 Хүгжэм
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
15.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
15.12 Соносхол, зарлал
15.20 Хүгжэм
15.40 ШАГАЙ. Хүүгэдэй дамжуулга
Санагын дунда һургуулиин үхибүүдтэй- Бадмаев Батор,
Шагдуров Владик, ПренглаевТүмэн гурбантай - дасан дээрээ уулзалга
15.47 Хүгжэм
16.10 ХҮДӨӨ АЖАХЫ. Логинов Дашанима Базарович
Санагын совхоздо моридые хаража байһан тухай
16.20 Хүгжэм
16.35 СЭНХИР ХАДАГ. Цыренова Долгорма Долсоновнатай
хээлитэй эхэнэрнүүд бэеэ яажа абажа ябаха тухай
17.45 Хүгжэм
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
18.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэлэй Хамба ламын сургаал
18.12 Соносхол, зарлал
18.20 Хүгжэм
18.40 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Эбтэй ябаха хэрэгтэй
18.49 Хүгжэм
19.00 СЭДЬХЭЛЭЙ ГУЛАМТА. Бимбажаб Ринчиновна Раднаевагай
шүлэг дуутай танилсалга
19.28 Хүгжэм
19.40 ҮЛЗЫ УТАҺАН. Дабталга. Валерий Дондокович Халзанов, Владимир Михайлович Бадмаев хоертой зугаа
20.54 Хүгжэм
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.
21.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл хамбын сургаал
21.12 Соносхол, зарлал
21.20 Хүгжэм
21.50 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Эбтэй ябаха хэрэгтэй
21.59 Хүгжэм
22.32 БУДДЫН ШАЖАНЫ САГ. 24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлины” дээдэ сургуулиин  эрдэмтэ багшанарты
цугтаа  оршуулсан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгөөс бүридсэн найман  бүлэгты   «Бэлигүүн толи»  гэсэн  зохёол
23.04 Хүгжэм
23.21 БАДМА СЭСЭГ. АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар. «Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай
Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана
23.39 Хүгжэм
23.59 Үдэшэлгэ
00.00 Хүгжэм Оршон үеын дуунууд

Үдэрэй сурбалжалагша: Аюна Дылгырова

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected]
Buryad.fm - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ