Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Хяагта (сэлэнгын буряад)

31.07.2020

06.00  Үглөөны мэндэшэлгэ  БУДДЫН ШАЖАНЫ САГ: Этигэл хамбын зальбарал Доншуур маани. Оролто үгэ, тайлбари – ХXIV Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев  
06:56  Буряад Уласы түрын дуулал  
«Буряад орон»  үг. Д.Жалсараевай,   хүгж.А.Андреевэй  
07.00   Ƴглөөнэй мэндэшэлгэ    
07.00   СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
07.10 Соносхол, зарлал    
07.17 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов - Этигэл хамбын наадамы аварга 
07.23 Хяагтын аймагы Сүлдэ дуу  «Урин дулаахан Хяагтын аймаг» үг. Г.Чимитовы, хүгж. А.Андреевы  Виктор Лубсанов дуулана  
07.28 Хүгжэм    
07.55 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
07.56 Хүгжэм    
08.15 СЭНХИР ХАДАГ 
Гар утасаар холво Дабталга Хяагтын аймагы Мурочи тосхонд амидардаг – Цынгунов Андрей Доржиевич, “Эсэг Эхын нютаг” тухай. 
08.43 Хүгжэм    
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
09.10  Соносхол, зарлал   
09.17 ҮГЛӨӨНЫ ДАСХАЛ. Зоригто Цырендондопов - Этигэл хамбын наадамы аварга 
09.23 Хүгжэм  
09.39 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
09.40 Хүгжэм    
10.05 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД. 
10.13 Хүгжэм    
10.35 ТОГЛОЛТО 
11.42 Хүгжэм    
12.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагы  сонин мэдээ, сагы  уларил, мүнөөдэры  зурхайн ном.  
12.10 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал  Үдэр  бүриин  сургаал  
12.12 Соносхол, зарлал    
12.20 Хүгжэм 
12.36 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
12.37 Хүгжэм    
12.50 ЭХЭ ХЭЛЭН-МАНАЙ БАЯЛИГ Бэцүүры аймагы Харланай үхюүды бүлэг 
13.10 Хүгжэм    
13.30 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ Гар утасаар холвоо
Бэцүүры аймагы Харлан нютагы дарга Бэликто Дамбиевич 
13.40 Хүгжэм    
14.00 НҮҮДЭЛ САЛХИ Гар утасаар холвоо
Уран шүлэгчэн, хүгжэмчэн Энгельсина Михайловна Гармаеваты Хяагтын аймагаар аялал тухай 
14.25 Хүгжэм    
15.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагы  сонин мэдээ, сагы  уларил, мүнөөдэры  зурхайн ном.  
15.12 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал  Үдэр  бүриин  сургаал  
15.14 Соносхол, зарлал    
15.18 Хүгжэм    
15.28 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
15.29 Хүгжэм    
15.45 ШАЛЯА ЧИГЧИИН ШАЛЯАНУУД. 
15.55 Хүгжэм    
16.20 БАДМА СЭСЭГ 
Гар утасаар холвоо 24 дугаар Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевты гар утасаар холвоо 
16.40 Хүгжэм    
17.05 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ Гар утасаар холвоо
Хяагтын аймагы Мүрочи нютаг байгууламжиин дарга Юрултуев Сергей Владимирович 
17.15 Хүгжэм 
17.35 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ Гар утасаар холвоо
Хяагтын аймагы Ехэ Хүдэрэ нютаг байгууламжиин дарга Пылдоржиева Гэрэлма Инокентьевна 
17.42 Хүгжэм 
18.00  СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.  Нютагы  сонин мэдээ, сагы  уларил, мүнөөдэры  зурхайн ном.  
18.12 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал  Үдэр  бүриин  сургаал  
18.14 Соносхол, зарлал    
18.24 Хүгжэм 
18.54 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
18.55 Хүгжэм 
19.15 ДУУН ДАЛАЙ – ОКЕАН ПЕСЕН 
Дабталга Хүгжэмтэ Хамбышан – Аюшеева Тамара Сергеевна, Хяагтын аймагы Энхэ-Тала гарбалты 
19.55 Хүгжэм 
20.20 ЭХЭ ХЭЛЭН-МАНАЙ БАЯЛИГ Бэцүүры аймагы Харланай үхюүды бүлэг 
20.40 Хүгжэм 
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛЫ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
21.12 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл  Хамбын  сургаал.   Удэр  бүриин  сургаал  
21.14 Соносхол, зарлал    
21.23 Хүгжэм 
21.28 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
21.29 Хүгжэм Хальмаг дуунууд 
21.45 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ 
Гар утасаар холвоо Бэцүүры аймагы Харлан нютагы дарга Бэликто Дамбиевич 
22.00  Хүгжэм    
22.10 БАДМА СЭСЭГ 
Гар утасаар холвоо 24 дугаар Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевты гар утасаар холвоо 
22.30  Хүгжэм    
22.40 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ 
Гар утасаар холвоо Бэцүүры аймагы Харлан нютагы дарга Бэликто Дамбиевич 
22.50  Хүгжэм    
22.58  БУДДЫН ШАЖАНЫ САГ. 24-дүгээр Хамба лама Дамба Аюшеев “Даша Чойнхорлины” дээдэ сургуулиин  эрдэмтэ багшанарты цугтаа  оршуулсан Эрдэни-Хайбзуун Галшиевай 1001 шүлэгөөс бүридсэн найман  бүлэгты   «Бэлигүүн толи»  гэсэн  зохёол, II – хи хуви. 
23.30  Хүгжэм    
23.39  БАДМА СЭСЭГ. «Алтан Гэрэл» Буддын шажаны дээжэ судар. 
«Даша Чойнхорлин» Заяа Хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана.  
23:58  Үдэшэлгэ    
00:00  Хүгжэм  Оршон үеын дуунууд 

Үдэрэй сурбалжалагша: Тумэн Гындунов 

ШАГНАХА АРГАНУУД:
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ)
- buryad.fm
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо
- Спутник "Ямал-401"
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг)

ХОЛБОО БАРИХА:
тел. 8 (3012) 588 543
[email protected]
Buryad.fm - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ