Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Ойхон, Хашад, Хударайн дайда (эхирэд-булагад)

01.08.2020

06.00      Саг, мэдээ ɣгэлгэ, радиодохёо    БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ.      
XXIV- дугаар Бандида Хамба Лама Дамба Аюшеевэй хандалга;      
Этигэл хамбын зальбарал  Доншуур маани    
06.56      Буряад Уласай һүлдэ  дуун      
«Буряад орон», үгэнь Д.Жалсараевай, хүг. А.Андреевэй   
07.00      СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
Нютагай hонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай      
07.09 Соносхол,зарлал            
07. 13 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. 
Ород Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим, Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай , Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэн Дарханов Фёдор Иванович үглөөнэй дасхал дурадхана. 
07.22 Хүгжэм 
07.45 СЭДЬХЭЛЭЙМ ГУЛАМТА. Ойхон арад зоной үреэлэй дээжэһээ. 
08.15 Хүгжэм 
08.30 НОРДОБ ЭРДЭНИ АХАЙН ДОМОГУУДҺАА. 
Алтан хараасгай хүн түрэлхитэн хоёрой холбоо тухай. 
08.38 Хүгжэм  
09.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
Нютагай hонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай.      
09.09 Соносхол,зарлал            
09.12 ҮГЛӨӨНЭЙ ДАСХАЛ. 
Ород Уласай юрэнхы болбосоролой эрхим, Ородой Холбоото Уласай бэе тамирай , Буряад Уласай эрдэм һуралсалай габьяата хүдэлмэрилэгшэн Дарханов Фёдор Иванович үглөөнэй дасхал дурадхана. 
09.21 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
Хударайн буряадуудай толи.Лариса Хабусова суглуулба. 
09.22 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга 
09.30 Хүгжэм  
09.50 ДЭЛХЭЙН ШЭБЭНЭЭН. Арсалан, хулганаан, хүн гурбан. 
Цырен-Ханда Дашиева уншана. 
10.00 Хүгжэм  
10.20 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН.
Кабанска аймагай Корсаково нютагаан гарбалтай, Ануев Казан Петрович Анна Тыпшеевна хоерой зугаа. 
10.47 Хүгжэм  
11.10 АРАДАЙ АРГА.
Ойхон аймагай Бугульдейкэ нютагай, Руфина Ильинична Тыхеева.Урайни сагта зоноо хайшан гэжэ, ямар аргаар үбшэ-хабшанаан аргалдаг байһан тухай зугаална. 
11.17 Хүгжэм  
11.30 ШАГАЙ. Хүүгэдэй дамжуулга. 
Баргажан аймагай Хилганын дунда һургуулиин 4-дэхи ангиин һурагша Базаров Аюр, оршуулһан зохеолоо уншана. 
11.41 Хүгжэм  
12.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
Нютагай hонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай      
12.08 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал            
12.11 Соносхол , зарлал 
12.19 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
Хударайн буряадуудай толи.Лариса Хабусова суглуулба. 
12.20 Хүгжэм  
12.40 БАДМА СЭСЭГ. 
Июлиин 25-да Байгал дасанда Лусад Хурал үнгэрөө. Энэ Хурал ел бүри болодог. Байгалай “Дамба Даржалин” дасанай Александр ламатай Лариса Хабусова хөөрэлдэбэ. 
12.50 Хүгжэм 
13.10 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Ирина Урбаева- сценарист, 2 – дохи режиссёр, Байгал далайн эргэдэ Дуланай хажууда шэнэ клип буулгажа байгаанаа хөөрэнэ. 
13.22 Хүгжэм 
13.40 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Баир Уладаев- режиссёр, “Нангин далайн һахюуһад” гэжэ нэрэтэй клип Байгал далайн эргэдэ, Байгал дасанай газарта буулгажа байһандань уулзаад, Лариса Хабусова хөөрэлдэбэ. 
13.52 Хүгжэм  
14.10 НЮТАГАЙ ДОМОГ. 
Ойхон аймагай Бугульдейкэ нютагай Екатерина Моисеевна Орлова хөөрэнэ. 
14.15 Хүгжэм  
14.35 ТАБАГ МЭДҮҮЛЭЕ. Эдеэ бэлдэхэ заабаринууд. 
Үнгэрэн нютагаан гарбалтай, Сапкина Галина Матвеевна, омоли загууһаар ямар эдеэ хоол Ойхоной арад зон бэлдэнэб гэжэ зугаална. 
14.45 Хүгжэм 
15.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. 
Нютагай hонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай      
15.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал            
15.11 Соносхол , зарлал 
15.19 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
Хударайн буряадуудай толи.Лариса Хабусова суглуулба. 
15.21 ШЭГШЫН ШАШАГ ШАЛЯА. Хүүгэдэй дамжуулга.  
15.30 Хүгжэм  
15.45 УТА НАҺАНАЙ ҮЛЗЫ УТАҺАН. 
Любовь Борисовна Модонова Ойхон аймагаан гарбалтай, «Ойхон » бүлгэмэй дуушан. 
16.42 Хүгжэм 
17.00 ХҮГЖЭМ ДУУНАЙ ЖЭГҮҮР. Буряад ФМ радиогой долгин дээрэ тоглолто. Гала-концерт «Дыхание земли». Балдансэрэн Баттувшин , Александр Архинчеев (Эрхүү), Игорь Кошкендей (Тыва) болон хөөмэй дуунай гүйсэдхэгшэд. 
17.45 Хүгжэм  
18.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ. 
Нютагай hонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай      
18.09 ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал            
18.11 Соносхол , зарлал 
18.19 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
Хударайн буряадуудай толи.Лариса Хабусова суглуулба. 
18.20 Хүгжэм 
18.40 БАДМА СЭСЭГ. 
Июлиин 25-да Байгал дасанда Лусад Хурал үнгэрөө. Энэ Хурал ел бүри болодог. Байгалай “Дамба Даржалин” дасанай Александр ламатай Лариса Хабусова хөөрэлдэбэ. 
18.50 Хүгжэм 
19.10 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Ирина Урбаева- сценарист, 2 – дохи режиссёр, Байгал далайн эргэдэ Дуланай хажууда шэнэ клип буулгажа байгаанаа хөөрэнэ. 
19.22 Хүгжэм  
19.40 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Баир Уладаев- режиссёр, “Нангин далайн һахюуһад” гэжэ нэрэтэй клип Байгал далайн эргэдэ,Байгал дасанай газарта буулгажа байһандань уулзаад, Лариса Хабусова хөөрэлдэбэ. 
19.52 Хүгжэм  
20.10 ДУУН ДАЛАЙ. ОКЕАН ПЕСЕН Инна Шагнаевагай уянгата дуунууд. 
20.39 Хүгжэм  
21.00 СОНИН МЭДЭЭ. УЛАРИЛАЙ ШЭНЖЭ. ЗУРХАЙН НОМ.    
Нютагай hонин мэдээ, сагай уларил, мүнөөдэрэй зурхай      
21.09  ЭРДЭНИИН ШҮХЭР. Этигэл Хамбын сургаал            
21.11 Соносхол , зарлал 
21.19 БУРЯАД ҮГЭНҮҮДЭЙ ТОЛИ. 
Хударайн буряадуудай толи.Лариса Хабусова суглуулба. 
21.20 хүгжэм  
21.40 НЮТАГАЙ ДОМОГ. «Хашха -Бүхэ баатар» үльгэр, Ойхон нютагаан гарбалтай - Зоя Борисовна Хантуева уншана. 
21.52 Хүгжэм 
22.00 ХАНГАЙ БУРЯАДНИ. 
Студиин айлшад - «Буряад үнэн» сониной сэтгүүлшэн, уран бэшээшэ Александр Махачкеев, Ойхон аймагай Нарин-Хүнтэ нютагаан гарбалтай, Александр Табанович Тайсаев. Хаб загуун тухай һонин зугаа. 
22.54 Хүгжэм  
23.00 БУДДЫН ШАЖАНАЙ САГ. «Бэлигүүн толи» 
Эрдэни-Хайбзан Галшиевай сургаалнууд 
23.32 Хүгжэм 
23.40 БАДМА СЭСЭГ. АЛТАН ГЭРЭЛ. Буддын шажанай дээжэ судар. 
«Даша Чойнхорлин» Заяа хамбын нэрэмжэтэ Буддын шажанай Ехэ сургуулиин багша Дандар лама уншана 
23.58 Үдэшэлгэ.      
24.00     Хүгжэм

Үдэрэй сурбалжалагша: Мэдэгма Цыренова, Лариса Хабусова

ШАГНАХА АРГАНУУД: 
- 90.8 FM (Улаан-Үдэ) 
- buryad.fm 
- "Стрела-Телеком" телевидени - 55 тобшо 
- Спутник "Ямал-401" 
- 102.4 FM (Хэжэнгын аймаг) 

ХОЛБОО БАРИХА: 
тел. 8 (3012) 588 543 
[email protected] - Бурят-монгольское интернет радио

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ