Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

03.09.2020

Сентябриин 3 Пүрбэ гарагтай, шэнын 16 шорой hуудалтай, 1 сагаан мэнгэтэй, шарабтар тахяа үдэр.

Шорой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 3-ай Тахяа үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Бар, туулай, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, гурбан эрдэни тахихада, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, эхилһэн хэрэгээ дүүргэхэдэ, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, эд бараа худалдажа абахада, ажалда ороходо, хүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, газар малтахада ба амарлингы үйлэнүүдтэ һайн.

Харин үхэр, луу, хонин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бурхайдай, Бодисаданарай ба Сахюусануудай дүрсэ арамнайлхада, аяншалга эхилхэдэ, гомдолоо һануулхада ба хэрүүл тэмсэлдэ муу. Харгыда гарахада муу, сэдьхэл зобохо.

Yhэ абахада муу, үбшэн ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – шэлэ хүзүүндэнь ба баруун хасартань, Эхэнэрэй – шэлэ хүзүүндэнь ба зүүн хасартань, Малай – шэлэдэ, мориной далан соонь. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ