Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

15.09.2020

Сентябриин 15 Мигмар гарагтай, шэнын 28 уула hуудалтай, 7 улаан мэнгэтэй, сагаабтар тахяа үдэр.

Уула hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 15-ай Тахяа үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, могой, морин ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр шэнээр хубсаһа абахада, эд эдеэ суглуулхада, үргэл мүргэл хэхэдэ, Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, хүрэнгэ табихада, дайсаниие номгодхоходо, «табан харюулга», «Жинсэрэг» уншуулхада, хэрүүл тэмсэлдэ ба хатуушаг үйлэнүүдтэ hайн.

Харин бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ ба наһа барагшадай үйлэ хэрэгүүдтэ муу. Харгыда гарахада муу, хулгайн гайда орохо.

Үhэ абахада муу, хэрүүл тэмсэл ерэхэ.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй шагайда, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй шагайда, Малай – хууханаг соо. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ