Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»
Хонходогты
Хонходогты

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

21.09.2020

Сентябриин 21 Даваа гарагтай, шэнын 4 огторгой hуудалтай, 1 сагаан мэнгэтэй, улаабтар туулай үдэр.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Сентябриин 21-эй Туулай үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Буян үйлэдэхэдэ, дасанда ба ламануудта үргэл хэхэдэ, «жабтуй» уншуулхада, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, худалдаа наймаанда, мүнгэ урьһаар абахада ба буянтай үйлэнүүдтэж һайн.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Гомдолоо һануулхада, хараал эхилхэдэ ба хэрүүл тэмсэлдэ муу. Харгыда гарахада муу, хэрэг бүтэхэгүй.

Yhэ абахада hайн, бэе эрхэтэнэй хүшэ hайжарха.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – матаргайн гү, али бэлхүүһэнэй зүүн талада, Эхэнэрэй – матаргайн гү, али бэлхүүһэнэй баруун талада, Малай – хүлэй шагайнууд соо. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ