Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад ФМ радиогой зурхайн ном

04.11.2020

Ноябриин 4 Һагба гарагтай, шэнын 19 хий hуудалтай, 2 хара мэнгэтэй, сагаабтар гахай үдэр.

Хий hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 4-эй Гахай үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Хулгана, үхэр, луу, нохой ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр амлал абахада, тангариг үгэхэдэ, инаг амрагтайгаа ушархада, инаг амрагтайгаа ушархада, гол уһа гарахада, «жабтуй» уншуулхада, аяншалга, холын харгы эхилхэдэ, дайсаниие номгодхохо ба буянтай үйлэнүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа, хубсаhа шэмэг олдохо.

Харин могой ба морин жэлтэй хүнүүдтэ муу. Бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, мал адууһа худалдажа абахада ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу.

Yhэ абахада һайн, һайн нүхэртэй нүхэрлэхэ.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун мүрэй доодо яһанда, Эхэнэрэй – зүүн мүрэй доодо яһанда, Малай – шэлэ хүзүүндэ. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ