Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад FM радиогой зурхайн ном

14.11.2020

Ноябриин 14 Бимба гарагтай, шэнын 29 шорой hуудалтай, 1 сагаан мэнгэтэй, сагаабтар тахяа үдэр.

Шорой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, баруун зүг руу гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 14-эй Тахяа үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Үхэр, бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Энэ үдэр амлал абахада, тангариг угэхэдэ, гол уһа гарахада, инаг амрагтайгаа ушархада, дайсаниие номгодхоходо, шүтхэрые дарахада, хулгай дээрмэгые дарахада, «жабтуй» ба «сагаан шүхэртэ» уншуулхада ба хатуухан үйлэнүүдтэ hайн. Харгыда гарахада hайн, эдеэ ундаа, хубсаhа шэмэг олдохо.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Хүүнтэй танилсахада, нүхэрнүүд болоходо, багшалжа эхилхэдэ, ажалда ороходо, хүүндэ туhалжа ажалтай болгооходо, ажалшадтай болоходо, бэри оруулхада, басагаа хадамда үгэхэдэ, мал адууһа худалдажа абахада ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу.

Yhэ абахада муу, hүлдэ тэнэжэ ябашаха.

Энэ үдэр хүнэй ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – баруун хүлэй шэлбэ-табагайн үе соо, Эхэнэрэй – зүүн хүлэй шэлбэ-табагайн үе соо, Малай – нарбада. Энэ үдэр һүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ