Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад FM радиогой зурхайн ном

16.11.2020

Ноябриин 16 Даваа гарагтай, шэнын 1 огторгой hуудалтай, 8 сагаан мэнгэтэй, харабтар гахай үдэр.

«Дашиниматай үдэр » –«олзо хутагай үдэр», алиншье үйлэ бүтээхэдэ hайн.

Огторгой hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: баруун урда, баруун, баруун хойто ба зүүн хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, зүүн хойшоо гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 16-ай Гахай үдэрэй hайн сагууд: үхэр саг (01:40 – 03:40); луу саг (07:40 – 09:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); нохой саг (19:40 – 21:40); ба гахай саг (21:40 – 23:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, даллга абахада, найр наада, түрэ хурим үнгэргөөхэдэ, гэр бүлэ болоходо, шэнэ хубсаhа үмдэхэдэ, шэнэ гоёолто зүүхэдэ, гэрэй ажалаа бүтээхэдэ, «жабтуй» уншуулхада, хубсаһа эсхэжэ оёходо ба сагаа алдангүй ябахада һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо, бүхы хэрэг бүтэхэ.

Харин хулгана ба гахай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Номлол, һургаали шагнахада, Бурханай гунгарваа зохёоходо, дайсаниие номгодхоходо, шүтхэрые дарахада ба наһа бараһан хүүнэй хэрэг бүтээхэдэ муу.

Yhэ абахада муу, наһан богони болохо.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн хүлэй томо хурган соо, Эхэнэрэй – баруун хүлэй томо хурган соо, Малай – хойто хүлнүүдэй улада. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ