Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Буряад FM радиогой зурхайн ном

20.11.2020

Ноябриин 20 Баасан гарагтай, шэнын 6 хий hуудалтай, 4 ногоон мэнгэтэй, улаабтар туулай үдэр.

Хий hуудалтай энэ үдэрэй hайн зүгүүд: зүүн, зүүн урда, урда ба хойто. Тон энэ удэр харгыда гараха болбол, урагшаа гэртэhээ гаража 3-4 алхаад, саашаа хэрэгээрээ ябахада болоно.

Ноябриин 20-ой Туулай үдэрэй hайн сагууд: хулгана саг (23:40 – 01:40); бар саг (03:40 – 05:40); туулай саг (05:40 – 07:40); морин саг (11:40 – 13:40); хонин саг (13:40 – 15:40); тахяа саг (17:40 – 19:40). Эдэ сагуудта хэрэг, үйлэ бүтээхэдэ бүтэсэтэй, одо гарагай, газарай эзэдэй, мэнгэ ба hуудалай элдэб тодхорто абтагдахагүй гэжэ ном сударта онсологдоно.

Морин, хонин, бишэн ба тахяа жэлтэй хүнүүдтэ hайн. Энэ үдэр һанаһан хэрэг сэдьхэлшэлэн түргэн бүтэхэ. Намсарай Сахюуса тахижа уншуулхада, hүлдэ дуудахада, даллга абахада, ном номлол бэшэхэдэ, шинжэлэн абахада, hахилда хүртэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, эм худалдажа абахада ба бэриин хэрэгүүдтэ һайн. Харгыда гарахада hайн, эд олохо.

Харин бар ба туулай жэлтэй хүнүүдтэ муу. Дуган субарга барихада, хото барилгын үйлэ эхилхэдэ, томо гэрнүүдые шэнэлжэ гоёоходо, худалдаа наймаанда, өөрынгөө эд бараа үгэхэдэ ба мүнгэ урьһалхада муу.

Yhэ абахада һайн, үнгэ зүhэг hайжарха.

Энэ үдэр хүнэй бэе ба малай бэедэ hүнэhэнэй оршохо байра: Бүһэтэй хүнэй – зүүн гуяын газаа талын зузаан мяханай хонхорто, Эхэнэрэй – баруун гуяын газаа талын зузаан мяханай хонхорто, Малай – шагайтануудай хонхорто. Энэ үдэр hүнэhэнэй оршожо байhан бэеын хуби ханажа, зүү табижа ба отолжо болохогүй – бэе муудаха, хүшэ алдагдаха ба үбшэн ерэхэдээ болохо.

Улаан-Yдэ хотын Дээдэ Онгостойн

"Жанчуб Допанхан" Дасанай Ехэ Унзад,

зурхайша Мадагаев Дондоп лама тайлбарилба.

8 (902 1) 61 37 85

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ