Сонин мэдээ
Радио шагнаха
радио
90.8 FM
Улаан-Үдэ

102.4 FM
Хэжэнгын аймаг
ТВ
«Стрела-Телеком»
55 тобшо
спутник
«Ямал-401»

Сонин мэдээ

Буряад FM, 90.8 FM
Буряад FM, 90.8 FM
ө ү һ
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2022 оной дүнгүүд тухай зугаа. Айлшан: "Хурумхаанай аймаг" гэһэн нютагай засагай байгууламжын толгойлогшо Леонид Борисович Будаев....
12.01.2023
Дамжуулганууд
Сэдэб: 2022 оной дүнгүүд тухай зугаа. Айлшан: "Хурумхаанай аймаг" гэһэн нютагай засагай байгууламжын бэе тамирай таһагые даагша Дансаран ...
12.01.2023
Дамжуулганууд
Буряад ФМ радиогы сэдхүүлчэдты шэнэ ондо зорюулагдасан дамжуулга. Сэлэнгын аймагы засаг дарга Гармаев Станислав Дашиевич 2022 оны дүнгүүдты танилцуулаа.Ахын аймагай Орлигой дунда һургуулиин хүмүүжүүлгын ажалай талаар захиралай орлогшо, географиин эрдэмэй ...
31.12.2022
Дамжуулганууд
Сэдэб: Агын аймагай хүдөө ажахын 2022 оной дүнгүүд тухай хөөрэлдөөн. Айлшан: Агын аймагай захиргаанай хүдөө ажахын хэлтэсэй дарга – Владимир Намжилов. Хүтэлэгшэ: ...
30.12.2022
Дамжуулганууд
Ородой Холбоото Уласай Абарагшадай мэргэжэлэй үдэр. Айлшан: Буряад Уласай 2022 оной “Галай аюулгүй байдалай эрхим заабаришан” гэжэ нэр зэргэдэ хүртэһэн Хурумхаанай аймагай түймэр дардаг 18 отряадай инструктор ...
27.12.2022
Дамжуулганууд
2022 оной Уласай тамиршадай амжалтанүүд тухай зугаа. Айлшан: Буряад Уласай тамирай болон залуушуулай бодолгын яаманай сайдай орлогшо ...
02.12.2022
Дамжуулганууд
2022 ондо Буряад Уласай соёлой яаман буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар ажаябуулга тухай зугаа.Айлшан: Буряад Уласай соёлой яаманай музейн,...
02.12.2022
Дамжуулганууд
Буряад Уласай Хүдөө ажахын ба эдеэ хоолой яаманай ургамал таряаланай таһагай даргын орлогшо Бато Аюшеевич Шобоев 2022 оной таряа хуряалгын дүнгүүдтэй танилсуулна.
29.11.2022
Дамжуулганууд
... хоорондохи гоо сэбэрхэн басагадай болон талаан бэлигтэйшуулэй дунда эмхидхэhэн тэмсээн тухай дамжуулга.Айлшан: "Азия Сибирь - 2022" тэмсээнэй 1-хи Вице-мисс гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн, “Гулувун» гэһэн эвенк залуушуулай ансамблиин гол гэшүүн Ахын аймаи Готовын ...
22.11.2022
Дамжуулганууд
Ород уласай 2022 оной Эрхим багша шагналда хүртэһэн тухай зугаа.Айлшан: Барханай дунда һургуулиин эхин ангиин багша Светлана Иннокентьевна Аюшиева....
12.10.2022